Solliciteer voor de functie van technisch expert (m/v/x)

Eric Donnay, diensthoofd Milieuhandhaving op zee van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, vertelt ons over deze atypische job binnen de federale overheid. 

Ik ben momenteel op zoek naar twee collega’s om ons team te versterken. Heb je een bachelordiploma (dan is er geen ervaring vereist) OF een diploma hoger secundair onderwijs en 1 jaar ervaring op het gebied van technologie en infrastructuur of logistiek en economaat? Je kan tot en met 3 maart 2020 solliciteren.

Ontdek hieronder waarom je bij ons zou moeten solliciteren!

Wij zetten ons in voor pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee. 
Onze belangrijkste bevoegdheid is het tegengaan van pollutie op zee, hoewel we soms ook moeten ingrijpen wanneer de vervuiling de Kust of de havens bereikt en er een potentieel gevaar voor het marien milieu dreigt. We moeten ten alle tijde klaarstaan zodat we zo snel mogelijk kunnen reageren indien er een melding van mariene vervuiling binnenkomt, maar tegelijkertijd kruisen we de vingers dat een dergelijke situatie zich niet voordoet. We werken nauw samen met een aantal partners (brandweer van Zone 1 (West-Vlaanderen), de Marine en de DAB-Vloot, die de boten en bemanning ter beschikking stelt), die we trainen in het gebruik van interventiemateriaal.

expert_technique_2
Technisch experts doen veldwerk.

Werken als technisch expert op de afdeling Marien Milieu is een zeer atypische job, omdat het een zeer uniek karakter heeft. Het is voornamelijk veldwerk, zeer praktisch en zeer gediversifieerd, maar met klassieke werkuren (behalve in geval van interventie, natuurlijk).Er zijn twee zeer belangrijke aspecten aan de rol van technisch expert:

  • ervoor te zorgen dat het materiaal altijd klaar staat om zo snel en efficiënt mogelijk te worden ingezet in geval van mariene vervuiling,
  • het interventiepersoneel opleiden dat het pollutiebestrijdingsmaterieel moet kunnen beheersen.

Een derde aspect is natuurlijk het in zee gaan in het geval van mariene vervuiling. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de inzet en het correcte gebruik van het nodige materiaal voor bestrijdingsoperaties op zee en voor het coördineren van de taken van de verschillende schepen die bij de interventie betrokken zijn.

Concreet betekent dit dat technische experts het pollutiebestrijdingsmaterieel controleren en zorgen voor het periodieke beheer van de bestellingen. We beschikken over 65 containers vol met materiaal. En dit alles moet regelmatig worden gecontroleerd en getest.

De technische experts hebben eveneens een zeer belangrijke rol als instructeurs. Ze trainen de mensen die het interventiemateriaal gebruiken en begeleiden de praktijkoefeningen. Deze opleidingen zijn dan ook gevarieerd, want ze zijn op maat gemaakt voor onze partners in het veld. Daarnaast geven we de voorkeur aan training in kleine groepen, omdat het de bedoeling is dat elke deelnemer zich zo goed mogelijk vertrouwd kan maken met het materiaal.

We zijn op zoek naar mensen die bereid zijn een unieke en atypische job te leren... 
De functie heeft een zeer technisch karakter en onze technische experts moeten begrijpen hoe het materiaal en de machines die we gebruiken in mekaar zitten. We zijn op zoek naar technici die bereid zijn hun vaardigheden te gebruiken om deze te ontwikkelen en een job uit te oefenen die je nergens anders leert.

… en die belang hechten aan de zee en aan de bescherming van het milieu. 
We zijn een klein team van zeer gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen en waar het mogelijk is om initiatieven te nemen en ideeën aan te dragen. Het doel zelf van wat we doen is zeer motiverend: de bescherming van het mariene milieu. Een interesse voor de zee en het maritieme is tevens erg belangrijk voor de functie. Kandidaten moeten gemotiveerd zijn om naar zee te gaan en op het water te werken. Deze mogelijkheid om op zee te werken is uniek en maakt dat we mensen met zeer verschillende achtergronden ontmoeten, wat een verrijkende en interessante samenwerking oplevert. 

expert_technique_3

Kom bij ons werken! 
Heb je een bachelordiploma (dan is er geen ervaring vereist) OF een diploma hoger secundair onderwijs en 1 jaar ervaring op het gebied van technologie en infrastructuur of logistiek en economaat? Hier vind je de volledige functiebeschrijving. Je kan tot en met 3 maart 2020 solliciteren.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures