Top Skills - schrijf in voor de info- en netwerksessie

Infosessie en netwerkevent op maandag 7 oktober 2019 bij de FOD Beleid en Ondersteuning

Tijdens deze infosessie bespreken we onder meer de specifieke kenmerken van de topfuncties van de federale overheid en de selectieprocedure. Deze infosessie is ook een gelegenheid voor vrouwen met management ambities om hun netwerk te ontwikkelen, vooral tijdens de lunch. 

Op het programma

  • Toelichten van de selectieprocedures voor topmanagers
  • Tips om te solliciteren
  • Uitleg over het verloop van Top Skills
  • Uitleg over de ondersteuning van het Loopbaancentrum
  • Getuigenissen van topvrouwen
  • Netwerking tijdens een informele lunch. 

De infosessie vindt plaats op de FOD Beleid en Ondersteuning (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). De sessie voor Franstaligen is gepland in de voormiddag (10u-12u30), die voor Nederlandstaligen in de namiddag (14u-16u30). De (tweetalige) lunch wordt tussen de middag voorzien (12u30-14u).

Schrijf in voor de infosessie van 7 oktober

Deelnemen aan deze infosessie en lunch is gratis. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Schrijf dus snel in via deze link.

En om deel te nemen aan Top Skills?

Je kan je inschrijven voor Top Skills tussen 23/09 en 13/10/2019.

De assessmentoefeningen zullen eind november – begin december plaatsvinden.

Ondertussen vind je meer info over Top Skills hier.