De FOD Justitie zoekt 280 cipiers

De FOD Justitie is op zoek naar 280 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers). Je kan  aan de slag in Vlaanderen en in de regio Centrum. Je kan solliciteren tot 22 februari via selor.be. Vanaf nu moet je voor elke regio apart solliciteren, maar je hoeft de testen natuurlijk maar één keer af te leggen.

De FOD Justitie is momenteel op zoek naar 280 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers). Je kan onder meer aan de slag in Vlaanderen en Brussel.

Er zijn momenteel 280 vacatures in volgende regio’s:

Vanaf nu moet je voor elke regio apart solliciteren, maar je hoeft de testen natuurlijk maar één keer af te leggen.

Je kan deelnemen aan de selectie (deelnemingsvoorwaarden)

  • Als je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs
  • Als je beschikt over een geldige instapkaart
  • Als federaal ambtenaar (indien je niet voor FOD Justitie werkt) als je beschikt over een benoemingsbesluit niveau C.

De selectieprocedure bestaat uit twee stappen: een computergestuurde screening en een interview met schiftelijke proef.

Eerste testmoment: computergestuurde proef

Indien je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie hoger), zal je uitgenodigd worden voor de computergestuurde testen: een observatietest en een situationele beoordelingstest.

Het tweede testmoment: een interview met schriftelijke opdracht

Vóór het interview is er een schriftelijke opdracht. Je krijgt voldoende tijd om die uit te werken. Deze opdracht meet je schriftelijke communicatievaardigheden. Het interview evalueert of je de nodige competenties hebt voor de job. We peilen ook naar je motivatie.

Gewoonlijk vinden de pc-testen plaats bij Selor, het interview gebeurt bij FOD Justitie.

Ben je geslaagd, dan sta je op de laureatenlijst. Zodra er vacatures zijn binnen de door jouw gekozen regio(’s), nodigt de FOD Justitie je uit voor een verplicht medisch onderzoek. Bij positief advies, kan je beginnen aan je stage.

Interesse om als cipier te werken? Solliciteer tot en met 22 februari 2019

Lees de functiebeschrijving aandachtig en bekijk het filmpje. Zo heb je meteen een goed beeld van wat een job als cipier betekent. Wil je aan de slag? Solliciteer snel en kies een datum om de testen af te leggen. Dit kan tot en met 22 februari 2019.

Vergeet niet om voor elke regio apart te solliciteren als je geïnteresseerd bent in verschillende regio’s.