Waarom voor een job als arts kiezen bij de federale overheid?

 • Je levert een actieve bijdrage aan een moderne sociale zekerheid.
 • Je ontvangt een interessant loon, waarbij je je anciënniteit uit de privé of als zelfstandige kan meenemen.
 • Je kan rekenen op tal van interessante voordelen (opleidingen tijdens werkuren, gratis treinabonnement …).
 • Je werkt in teamverband in plaats van alleen in je praktijk.
 • Je hebt ook tijd voor een evenwichtige work-life balans dankzij glijdende werkuren in een 38-urenweek en 30 dagen vakantie per jaar.

Vacatures

Hieronder vind je een aantal interessante jobs voor artsen. Klik telkens op de link voor meer informatie of om te solliciteren.

 

3 preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (m/v/x) voor EMPREVA
Je verzorgt het gezondheidstoezicht voor personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen (bv. FOD Binnenlandse Zaken, FOD Financiën, FOD Buitenlandse Zaken). Je voert de opdrachten uit die bepaald zijn in de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers om een gezondheids- en preventiebeleid uit te werken binnen de federale overheidsdiensten. Je werkt ofwel voor regio Brussel-Gent, voor regio Brussel-Antwerpen of regio Brussel-Leuven-Hasselt.

Je hebt een diploma van arts EN voldoet aan een van de voorwaarden van de codex over het welzijn op het werk (Boek II – Titel 3, artikel II. 3-30) om de functie van preventieadviseur–arbeidsgeneesheer te mogen uitoefenen.

Solliciteer voor deze job tot 17 januari 2019.

 

1 adviseur - expert Public Health Emergencies (m/v/x) voor de FOD Volksgezondheid
Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een Belgisch gezondheidswachtsysteem om binnen een optimale tijdspanne te zorgen voor de analyse en verwerking van informatie. Dat systeem maakt het mogelijk een potentiële crisis op te sporen, haar impact te evalueren en/of onmiddellijke maatregelen voor te stellen. Dit houdt in dat je snel en adequaat beslissingen dient te nemen op basis van je medische kennis.

Je hebt een diploma van arts EN 6 jaar ervaring in het gezondheidsdomein in ten minste één van onderstaande activiteiten:

 • de uitoefening van de algemene geneeskunde
 • de uitoefening van geneeskunde in de ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp of humanitaire hulp
 • de uitoefening van de ziekenhuisgeneeskunde
 • projectbeheer in volksgezondheid
 • de uitoefening van spoed- of rampengeneeskunde
 • het beheer van sanitaire crisissen

Solliciteer voor deze job tot 18 januari 2019.

  

6 artsen (m/v/x) voor het RIZIV
Je behandelt je verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie, ...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise. Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt. Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

Je hebt een diploma van arts. Er wordt geen ervaring vereist.

Solliciteer voor deze job tot 18 februari 2019.

Het RIZIV organiseert een informatiemiddag over de artsenfuncties op 26 januari 2019 van 10u00 tot 12u00. Schrijf je in via volgend e-mailadres: Secr.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be. De praktische organisatie zal jou verder uitgelegd worden bij je inschrijving.

 

Verkorte selectieprocedure

Speciaal voor deze functies, waarbij kandidaten een diploma van arts moeten hebben, heeft Selor een verkorte procedure uitgewerkt. Je neemt immers meteen deel aan de functiespecifieke screening.

Je wordt dan:

 • ofwel eerst uitgenodigd om een pc-test af te leggen. Deze test is niet eliminerend maar laat ons toe om al een aantal competenties te meten. Na deze test vindt er altijd een interview plaats (op een andere dag).
 • ofwel enkel uitgenodigd voor een interview met voorbereidende case (van 2 uur) bij Selor in Brussel.

Deze formule verkort de sollicitatieprocedure. Bovendien kan je kiezen uit een aantal data om je testen af te leggen. Voor deze procedure gelden er echter geen vrijstellingen. 

Meer details hierover vind je in elke jobomschrijving onder ‘Procedures’.

Word jij arts bij de overheid?

Bekijk snel onze vacatures voor artsen en solliciteer!