In het Staatsblad: ontwikkelingstermijn taaltest artikel 10bis gewijzigd

Het besluit van 28 januari 2019 tot wijziging van het besluit van de afgevaardigd bestuurder van Selor van 9 december 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van maandag 28 januari.

Dit wijzigingsbesluit, dat in werking treedt op 28 januari 2019, verkort de ontwikkelingstermijn voor de herinschrijving voor de taaltest artikel 10bis tot één maand.

Concreet betekent dit dat een kandidaat die niet geslaagd is voor de taaltest artikel 10bis en die zich opnieuw wil inschrijven voor dezelfde taaltest, een maand moet wachten voor hij zich opnieuw kan inschrijven. Vroeger was deze ontwikkelingstermijn drie maanden.

Als een kandidaat zich inschrijft voor een taaltest via Mijn Selor, detecteert het systeem automatisch of hij kan deelnemen aan de test of dat hij zich in de ontwikkelingstermijn bevindt.

Meer info

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures