Verschillende diensten van het RIZIV, de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Volksgezondheid zijn momenteel op zoek naar artsen.

Waarom als arts kiezen voor een job bij een federale overheidsdienst?

 • Je hebt tijd voor een evenwichtige work-life balans dankzij glijdende werkuren in een 38-urenweek en tot 30 dagen vakantie per jaar.
 • Je ontvangt een interessant loon, waarbij het mogelijk is om anciënniteit uit de privé of als zelfstandige mee over te nemen.
 • Soms kan je deeltijds werken en je job combineren met bv. een huisartsenpraktijk.
 • Verder kan je rekenen op tal van interessante voordelen (opleidingen tijdens werkuren, gratis treinabonnement, telewerken …). 

Vacatures

Hieronder een aantal interessante jobs voor artsen. Klik telkens op de link voor meer informatie of om te solliciteren.

RIZIV (7 vacatures)

7 artsen (m/v/x) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (solliciteer t.e.m. 20 juli). Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie van de dienst waar je terechtkomt. Het RIZIV geeft ook kansen aan jonge artsen. Zelfs wie in juli of september afstudeert, kan nu al solliciteren voor al deze functies.

 • 4 artsen-inspecteurs bij de directie Controle van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (Brugge en Antwerpen)
  Je toetst medische praktijken af aan de wetgeving over de Verplichte Verzekering Voor Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen.
 • 1 arts bij de Farmaceutische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (Brussel)
  Je evalueert mee de aanvraagdossiers voor de terugbetaling van geneesmiddelen die aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV worden voorgelegd.
 • 1 arts bij de Medische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (Brussel)
  Je werkt in team samen aan de redactie en aanpassing van de regelgeving binnen een welbepaald domein van de terugbetaling van medische verstrekkingen.
 • 1 arts bij de directie Expertise van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (Brussel)
  Je staat in voor de controle en evaluatie van zorgverleners op vlak van hun facturatie of het voorschrijven van gezondheidszorgen.

FOD Volksgezondheid (1 vacature)

 • 1 federaal gezondheidsinspecteur (arts) (solliciteer t.e.m. 17 juli)
  Je implementeert de wettelijk voorziene controleprocedures en coördineert een multidisciplinair team in noodsituaties. Voor deze beide jobs is minimaal 6 jaar ervaring als arts vereist.

Dienst Vreemdenlingenzaken (1 vacature)

 • 1 arts-adviseur (solliciteer t.e.m. 17 augustus)
  Je geeft advies over aanvragen van vreemdelingen die medische motieven inroepen om in België te mogen verblijven. Je gaat na of de ziekte een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit. Je beoordeelt de mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst of het land waar de aanvrager regelmatig verblijft en je geeft hierover advies aan betrokken ambtenaren. Indien je het nodig acht, kan je de aanvrager onderwerpen aan een klinisch onderzoek of bijkomend advies vragen van experten. Je bent een referentiepersoon op medisch vlak en op termijn zal je instaan voor de opleiding van nieuwe artsen.

Hoe solliciteren?

Hiervoor heb je een eigen profielpagina ‘Mijn Selor’ nodig, een soort van online cv. Klik hier om een Mijn Selor-account aan te maken. Eens dat gebeurd is, kan je in 1 klik solliciteren. Houd wel goed de uiterste datum om te solliciteren in de gaten.

Verkorte selectieprocedure: 1 halve dag volstaat!

Speciaal voor deze functies waarbij kandidaten en diploma van arts moeten hebben, heeft Selor nu een verkorte procedure uitgewerkt. Je wordt alleen uitgenodigd voor een interview van 2 uur bij Selor in Brussel. Je kan zelf aangeven welke van de hoger vermelde functies jou interesseren.

Collega-artsen aan het woord

Maak kennis met je toekomstige collega’s. Collega-artsen vertellen over hoe zij deze jobs invullen:

Thierry Theys
Arts-inspecteur bij het RIZIV

Ik zie de goede balans tussen werk en privé als een zeer groot voordeel.”

Winne Haenen
Federaal gezondheidsinspecteur (FOD Volksgezondheid)

"Ik heb het geluk dat deze job mij veel vrijheid biedt, ik voel mij soms als een zelfstandige die voor de staat werkt."  

Huguette Van Hoey
Arts bij het Fonds voor medische ongevallen (RIZIV)

"Elk patiëntenverhaal is anders, en dat zorgt dat mij job steeds uitdagend blijft."

Yuliya Babiychuk
Arts bij het RIZIV

Mijn job houdt zowel analytisch denken in als het sociale contact met mensen.”

 

Martine Willems
Arts bij het Fonds voor medische ongevallen (RIZIV)

"Wat mij vooral aantrekt, is dat ik dankzij deze job volop in de ‘echte’ geneeskunde zit."

 

Lies Grypdonck
Arts bij het RIZIV

"Mijn job als huisarts combineren met een gezinsleven werd stilaan onmogelijk. Bij het RIZIV heb ik een betere balans gevonden."

Michel Van der Haegen
Arts bij het Fonds voor medische ongevallen (RIZIV)

"Het nodige opzoekingswerk en eigen onderzoek maken deze job wetenschappelijk zeer uitdagend."