Nog te vaak ondervinden ‘Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender’ (LGBT) personeelsleden van de federale overheid problemen op de werkvloer. Zo voelen sommigen zich uitgesloten of benadeeld. Hierdoor durven ze niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Het Netwerk Federale Diversiteit, waar ook Selor deel van uitmaakt, komt daarom met een initiatief om LGBT personeelsleden te ondersteunen en lanceert het netwerk ‘.beproud!’. Dit nieuwe netwerk organiseert een eerste informele bijeenkomst op 7 december van 18 u tot 22 u in Club Prince Albert in Brussel.

“Wees fier op je eigenheid”

Freddy Van Eeckhout, voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit: “Met ‘beproud!’ brengen we een SOGIE-netwerk op de been. Die term SOGIE staat voor Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. We willen namelijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich ten volle kan uiten op de werkvloer, zonder remmingen. De naam .beproud! dekt dan ook volledig de lading van dit netwerk, ‘Wees fier op je eigenheid!’ is meteen ook onze boodschap.” 

Startschot met bijeenkomst op 7 december

In de praktijk zal het netwerk bestaan uit geïnteresseerde LGBT-personeelsleden en andere geïnteresseerde federale ambtenaren. Samen zullen zij initiatieven uitwerken om de boodschap ‘beproud!’ uit te dragen. Een eerste evenement staat alvast gepland op 7 december van 18 tot 22 uur in de Club Prince Albert (Karmelietenstraat 20, 1000 Brussel). Tijdens deze informele bijeenkomst wordt het netwerk officieel gelanceerd en de bedoeling is dat zoveel mogelijk personen met een LGBT-achtergrond daarbij aanwezig zijn.

Iedere LGBT federale ambtenaar of sympathisant is meer dan welkom. Wil jij aanwezig zijn, stuur dan een e-mail naar beproud@federaldiversity.be.