Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) werft momenteel 7 artsen (m/v/x) aan voor verschillende diensten. Je kan onder meer aan de slag in Brussel, Antwerpen of Limburg.

Gezocht: artsen in verschillende provincies

De invulling van de job verschilt naargelang de dienst waar je terechtkomt. Hieronder vind je een kort overzicht van de beschikbare functies. Klik op de vacature voor meer informatie of om te solliciteren (deadline is 23 november 2016!). Voor alle functies is ervaring geen vereiste, en ook laatstejaarsstudenten kunnen nu al solliciteren voor deze functies.

  • 4 artsen voor de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (Antwerpen, Limburg en Brussel)
    Je toetst de medische praktijkvoering af aan de wettelijke en reglementaire bepalingen. Je spoort inbreuken op die door individuele zorgverstrekkers begaan werden. Je geeft advies in over de correcte toepassing en interpretatie van de wetgeving.
  • 1 arts voor de Medische Directie van de Dienst voor Uitkeringen (Brussel)
    Je ziet toe op de toekenning van de uitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit. Je neemt beslissingen over de erkenning en de duur van de invaliditeit en je voert een "a posteriori"-monitoring uit via controles.

Werken als arts bij het RIZIV

Het RIZIV vervult een sleutelrol in de sociale zekerheid. Daarom profileert het zich als een dynamische actor bij alle betrokkenen: verzekerden, zorgverleners, verzekeringsinstellingen … De vele artsen in dienst van het RIZIV behandelen verschillende en soms diverse thema’s, maar steeds is hun medische expertise de rode draad. Het RIZIV wil een werkomgeving bieden waarin alle medewerkers zich goed kunnen voelen en hun job als zinvol ervaren voor zichzelf, hun collega’s, hun patiënten en de publieke zaak.

Jouw toekomstige collega’s getuigen

“Na een drukke job als huisarts wilde ik mijn job een andere wending geven, maar toch in het medische vak blijven.”

Dokter Michel Van de Haegen