Na onderling overleg tussen de bevoegde kabinetten, de FOD Personeel & Organisatie en Selor is beslist om bij vacatures voor federale overheidsdiensten voortaan de gebruikelijke omschrijving ‘M/V’ uit te breiden tot ‘M/V/X’. De X biedt hierbij een alternatief voor alle personen die zich niet in de M of de V kunnen terugvinden. Door deze aangepaste formulering wil de federale overheid het belang van genderneutraliteit bij aanwervingen expliciet onderstrepen. Door de M/V niet gewoon weg te laten maar er expliciet een X aan toe te voegen, is het de bedoeling om alle mogelijke kandidaten echt aan te spreken en aan te moedigen.

All Genders Welcome !

Deze overstap van M/V naar M/V/X past in het kader van de campagne ‘All Genders Welcome’. Daarmee maken de 40 Belgische federale overheidsdiensten duidelijk dat respect voor alle medewerkers tot hun waarden behoren en dat iedereen welkom is. Ze willen daarom alle LGBT-personen – wat staat voor Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender gemeenschap – aanmoedigen om met hun geaardheid naar buiten te treden, ook op de werkvloer.

Wat verandert er bij Selor?

Ook Selor wil alle mogelijke discriminatie vermijden. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is en blijft de rode draad, en ook genderneutraliteit is daarbij een speerpunt. Zo zijn bij Selor momenteel zowel alle teksten als functietitels al zo genderneutraal als mogelijk opgesteld. Vanaf 18 december komen daar de volgende maatregelen bij die specifiek bedoeld zijn om de mogelijke discriminatie uit te sluiten:

  • In functietitels op de website van Selor, maar ook in alle andere communicatiekanalen die Selor gebruikt, wordt de klassieke ‘M/V’ uitgebreid tot ‘M/V/X’.
  • Wie bij Selor solliciteert, maakt een eigen profielpagina ‘Mijn Selor’ aan. In je online cv kan je voortaan bij geslacht ook kiezen voor de optie ‘X’.

Een verdere uitbreiding wordt onderzocht

In de sollicitatieprocedure wordt dus voortaan de mogelijkheid van een derde geslacht aangeboden. Maar in het personeelsdossier van ambtenaren kan dit momenteel nog niet omwille van technische redenen. Het kabinet van de minister van Gelijke Kansen onderzoekt de mogelijkheid om het Rijksregister aan te passen en ook daar bij geslacht een derde optie ‘X’ te voorzien. De koppeling van het Rijksregister aan verschillende databanken zou dan helpen om de geslachtsoptie ‘X’ verder ingang te laten vinden en beter bekend te maken.