Kandidaten die aan een mondelinge taaltest hebben deelgenomen, vragen ons soms hoe de scores worden berekend. Daarom leggen we graag uit hoe Selor hiervoor te werk gaat.

Welke mondelinge taaltesten bij Selor?

 • Selor organiseert taaltesten om een certificaat te behalen, maar soms ook in het kader van selecties. De uitleg die hierna volgt, geldt voor de meeste mondelinge taaltesten Nederlands, Frans en Duits.
 • Bij mondelinge taaltesten van Selor gaat een jury van erkende taalexperts na in welke mate een kandidaat zich in een andere taal kan uitdrukken.
 • De Selor-taaltesten volgen de principes van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Dat onderscheidt 6 taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1, C2), waarbij A1 staat voor minimale basiskennis, terwijl C2 het hoogste niveau is en overeenkomt met perfecte tweetaligheid.
 • Om deze competenties te evalueren, werkt de jury steeds met een aantal objectieve criteria.

De gehanteerde criteria

Om te slagen voor een taaltest van een bepaald niveau, moet je minstens een bepaalde score halen op vijf evenwaardige criteria. Deze criteria blijven steeds dezelfde, maar hoe hoger het niveau van de taaltest, hoe hoger de lat ligt om te slagen. Concreet gaat het om:

 • beheer van de interactieve communicatie
 • organisatie van de boodschap en het discours
 • kwaliteit van de zinnen
 • woorden en lexicon
 • uitspraak

Principes om scores te geven

De taaltesten van Selor en de methodes om punten toe te kennen zijn op wetenschappelijke basis ontwikkeld met de hulp van academische experts in taalkunde. De principes erachter zijn de volgende:

 • Voor ieder criterium bepaalt Selor een minimaal competentieniveau. Omdat Selor wettelijk verplicht is om een cijferresultaat toe te kennen, wordt er als score een rond getal toegekend. in de praktijk betekent dit dat je een score behaalt van bijvoorbeeld 30, 40, 50, 60% …
 • De verschillende criteria zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dus dat je gewoonlijk voor meeste criteria moet slagen, om voor een test te kunnen slagen. Selor laat wel toe dat je voor één criterium wat foutjes maakt, maar als je echt onder de verwachting presteert voor een of meer criteria, dan kan je volgens onze regels dus niet slagen. Een kandidaat die bijvoorbeeld de grammatica uitstekend beheerst, kan hiermee zijn beperkte woordenschat niet compenseren. 

 • Opgelet: een score van 50% volstaat niet altijd om te slagen. Voor sommige testen kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat je minimaal 60% moet behalen.

Je kan altijd feedback vragen

Als je aan een mondelinge taaltest hebt deelgenomen, krijg je per e-mail alleen het cijferresultaat. Wil je graag meer toelichting, zodat je per criterium weet hoe je scoorde? Dan kan je via e-mail (gericht aan taal@selor.be, vermeld duidelijk je naam en om welke test het gaat) een feedbackrapport aanvragen. Daarin staat uitgebreid beschreven hoe jouw taaltest werd beoordeeld en verder krijg je per criterium meer details over jouw prestatie, zonder dat je een oplijsting krijgt van de te verbeteren fouten