Sinds woensdag 10 september heeft de regering een aanwervingsstop ingevoerd voor alle federale overheidsdiensten, en dat tot eind 2014. Deze maatregel is bedoeld om het overheidsbudget onder controle te houden.

Wat met lopende procedures?

Selor kan selecties die al werden opgestart voor 10 september gewoon verder afhandelen en geplande selectietesten gaan ook door. Kandidaten die zich hebben ingeschreven of willen inschrijven, kunnen gewoon deelnemen.

Bevorderingen naar een hoger niveau: tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 heeft het kabinet van Ambtenarenzaken vastgelegd dat bevorderingen naar een hoger niveau toegelaten zijn ondanks de wervingsstop.

Selor staat zelf niet in voor aanwervingen

Als een selectieprocedure is afgerond, maakt Selor een lijst met geslaagde kandidaten over aan de federale overheidsdienst die één of meer vacatures wil invullen. De uiteindelijke aanwerving gebeurt dus door de federale overheidsdiensten zelf, en niet door Selor. Zolang deze maatregel van kracht is, kunnen die diensten dus niet overgaan tot aanwervingen, tenzij er voor 10 september al sprake was van een formeel engagement (arbeidsovereenkomst die getekend werd voor 10 september OF oproepbrief met datum indiensttreding die verstuurd werd voor 10 september).
Voor al de andere geslaagde kandidaten betekent dit dat ze langer zullen moeten wachten om een jobvoorstel te krijgen.

Heeft het zin te solliciteren voor de vacatures op de Selor site?

Voor alle vacatures die op de Selor site verschijnen zal de selectieprocedure afgerond worden. Selor blijft selecties organiseren, zodat eenmaal de aanwervingsstop voorbij is, onze klanten terug tot een aanwerving kunnen overgaan. Solliciteren heeft dus zeker zin.

Bovendien geldt de maatregel niet voor andere klanten van Selor, zoals bpost of Belgacom, of overheden van een ander niveau, zoals lokale besturen.