Om binnen het federaal openbaar ambt een managementfunctie te bekleden dienen de kandidaat-managers een mondelinge proef af te leggen voor een selectiecommissie van Selor. De voorzitter van de selectiecommissie is steeds een expert inzake selectie. Wanneer de procedure dit bepaalt, dan staat een tweetalig personeelslid de voorzitter bij. Selor is op zoek naar tweetalige ambtenaren van niveau A om deze rol op zich te nemen.

Wie kan er deze rol vervullen?

Om de functie van tweetalig personeelslid in een selectiecommissie te bekleden, dient u federaal ambtenaar van niveau A te zijn en over een taalattest art. 12 of 7 (voldoende of grondige kennis van het Frans)te beschikken. Er wordt geen enkele specifieke ervaring geƫist.

Hoe ga je concreet te werk?

De selecties vinden tijdens de week bij Selor plaats, en over het algemeen gebeuren die tijdens de werkuren. In je hoedanigheid van federaal ambtenaar zal je na de akkoordbevinding van je functionele chef een dienstvrijstelling genieten om deze rol te vervullen. Selor zal je hierom meerdere keren per jaar verzoeken en het staat je dan telkens vrij de opdracht al dan niet te aanvaarden.

In je hoedanigheid van tweetalig personeelslid van de voorzitter van de selectie, onthaal je de kandidaten, neem je nota van de vragen van de leden van de examencommissie alsook van de antwoorden van de kandidaat tijdens het onderhoud met het oog op de beraadslaging. Je komt eveneens tussen tijdens de beraadslagingen om het behoorlijke begrip van de bewoordingen van de kandidaat te waarborgen. In samenwerking met de voorzitter van de examencommissie stel je de motiveringsfiches van de resultaten in de andere taal dan die van de voorzitter op.

Heb je hiervoor belangstelling?

Aarzel dan niet contact op te nemen met onze collega Caroline Dumoulin via caroline.dumoulin@selor.be.

SELOR