internemarkt (1)Het staat federale ambtenaren, zowel contractuelen als statutairen, vrij om via Selor om zoek te gaan naar een andere job. Hetzelfde geldt trouwens voor ambtenaren die op een andere bestuursniveau, bijvoorbeeld voor een gemeente, provinciebestuur of regionale overheid, werken. Gelijke kansen voor iedereen, dat is en blijft de visie van Selor. Als ambtenaar volg je in dus gewoon dezelfde standaardprocedure als andere kandidaten.

Meer informatie over de standaardprocedure van Selor.

Een verkorte procedure voor federale, statutaire ambtenaren

Maar, wat wel interessant is, voor federale statutaire ambtenaren geldt er een verkorte procedure wanneer zij kandidaat zijn voor een job van het zelfde niveau als hun huidige functie. Je wordt dan vrijgesteld van de module ‘generieke screening’ die normaal een onderdeel is van de selectieprocedure. De reden hiervoor ligt voor de hand: normaal moet je deze testen afleggen om te bewijzen dat je op een bepaald niveau kan werken. Maar het feit dat je al als federaal statutair ambtenaar op dit niveau aan de slag bent, bewijst immers dat je het niveau aankan. Je behoudt ook je rechten, wat betekent dat je bij een overstap van de ene naar de andere werkgever geen stage meer hoeft te lopen.

Meer informatie over de procedure ‘Interne Markt’ van Selor.

Solliciteren voor alle ALLE statutaire jobs

Op de vacaturepagina van de Selor-website kan je ‘Interne Markt’ aanvinken, zo krijg je een overzicht van de jobs die voorbehouden zijn voor statutaire federale ambtenaren. Maar, de verkorte procedure geldt wel degelijk voor ALLE statutaire vacatures. Ben je als statutair ambtenaar vastbenoemd, dan kan je gebruikmaken van deze verkorte procedure als je kandidaat bent voor om het even welke statutaire functie bij de federale overheid. Vink op de vacaturepagina van Selor.be bij ‘Type Contract’ de optie ‘Statutair’ aan, en dan heb je meteen een overzicht van alle statutaire vacatures.

Vergeet je benoemingsbesluit niet

Opgelet: om in aanmerking te komen voor deze kortere procedure, moet je wel bewijzen dat je al aan de slag bent als statutair federaal ambtenaar. Dit doe je door in ‘Mijn Selor’, jouw persoonlijke profielpagina, jouw benoemingsbesluit op te laden. Heb je dat gedaan, dan moet je de contactpersoon van Selor voor jouw selectie vragen om dit document te valideren. Pas als dat gebeurd is, kan je solliciteren via de procedure voor de interne markt.

internemarkt (1)