Vanaf 19 mei worden er uitzonderlijk taaltesten georganiseerd voor het gerechtelijk personeel. Deze testen komen er door een recente aanpassing van het KB van 13 maart 2007. Dit besluit regelt de examens voor personeelsleden van hoven, rechtbanken en parketten die moeten bewijzen dat zij voldoen aan de wetgeving over het gebruik van talen in gerechtszaken.

Voortaan sluiten de taaltesten voor het gerechtelijk personeel aan bij de methodologie voor taalselectie die Selor, conform het Europees kader voor de taaltoetsing, heeft ontwikkeld. De klemtoon ligt nu op de taalvaardigheid van de kandidaat, eerder dan op kennis.

Kandidaten kunnen zich nu al inschrijven via Mijn Selor. De computergestuurde taaltesten vinden plaats bij Selor op 19 en 22 mei 2014.

Klik hier voor meer informatie.