Selor start op 8 maart de 6de editie van Top Skills, een initiatief dat vrouwen wil stimuleren om zich kandidaat te stellen voor managementjobs bij de federale overheid. Zoals vorig jaar stelt Selor twee edities voor : een editie voor middle management functies (maart 2014) en een editie voor topmanagement functies (september 2014).

Ondervertegenwoordiging aanpakken

Onderzoekscijfers tonen aan dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op managementniveau. Binnen de federale overheid bijvoorbeeld is slechts 1 topmanager op 6 een vrouw. Precies om vrouwen beter voor te bereiden op managementselecties en het aandeel vrouwen in topfuncties te verhogen, organiseert Selor opnieuw Top Skills.

Simulatie van een reëel managementassessment

In de praktijk is Top Skills een simulatie van een stuk van een managementassessment. Meer concreet bestaat deze simulatie uit een analyse- en presentatieoefening. De kandidates worden, aan de hand van een presentatie van een case voor een jury, getest op een aantal competenties eigen aan managementfuncties. Na de deliberatie door de jury krijgen de kandidates mondeling feedback over hun sterke en hun te ontwikkelen punten. Daarnaast ontvangen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale profiel en de vereiste eigenschappen van een federale overheidsmanager.

520 kandidaten in 2013

Gezien het succes van het project, en om zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven om zich goed voor te bereiden op de selectieprocedures voor deze functies, hebben we in 2013 voor het eerst twee verschillende edities georganiseerd voor top- en middle management. Dit initiatief werd met succes bekroond : niet minder dan 333 vrouwen stelden zich kandidaat voor middle management en 187 vrouwen gaven zich op voor topmanagement.

Daarom besloten we om ook dit jaar twee edities Top Skills te organiseren.

Beter gewapend om te solliciteren voor een managementjob

Na deelname aan het Top Skills project zijn de deelneemsters unaniem positief

  • 91 % voelt zich beter gewapend om te solliciteren voor een managementjob
  • 93 % heeft het gevoel haar eigen  competenties beter te kunnen inschatten
  • 79 % van de vrouwen zal in de toekomst een individueel ontwikkelplan opstarten op basis van de feedback uit het Top Skills project  
  • 59 % geeft aan om na het project onmiddellijk de intentie te hebben om te solliciteren voor een managementjob

1. Top Skills middle management : maart 2014

Top Skills middle management richt zich tot vrouwen, die in het bezit zijn van een universitair diploma (licentiaat/master).OF vrouwen die een functie uitoefenen van niveau A binnen de federale overheid

EN minimum 4 jaar ervaring hebben in twee van de volgende domeinen :  projectbeheer, budgetbeheer en leidinggeven aan een team. OF minstens 6 jaar professionele relevante ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein.

De inschrijvingen lopen van  8 tot 26 maart 2014. De assessments zullen plaatsvinden in mei 2014, in het  gebouw van Selor (Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel).

Wil u meer weten over Top skills middle Management en de deelnemingsvoorwaarden?

 2. Top Skills topmanagement : september 2014

Top Skills topmanagement richt zich tot vrouwen, die in het bezit zijn van een universitair diploma (licentie/master) OFvrouwen die een functie uitoefenen van niveau A binnen de federale overheid

EN minimum 6 jaar ervaring hebben in twee van de volgende domeinen :  projectbeheer, budgetbeheer en leidinggeven aan een team. OF minstens 10 jaar professionele relevante ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein.

De inschrijvingen lopen van 8 tot 21 september 2014. De assessments zullen plaatsvinden in november 2014, in het  gebouw van Selor (Bischoffheimlaan 15, 1000 Brussel).

Wil je meer weten over Top skills topmanagement en de deelnemingsvoorwaarden?