Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, kortweg fagg, is op zoek naar 3 artsen. Hun taak: nieuwe geneesmiddelen of gezondheidsproducten evalueren en analyseren voor deze producten op de markt komen.

Waken over de gezondheid

medicijnen

Als arts bij het fagg evalueer je de klinische gegevens van nieuwe geneesmiddelen of gezondheidsproducten. Zo draag je bij aan een wetenschappelijk onderbouwde baten-risico analyse die de basis vormt voor de beslissing of de producten op de markt mogen komen. Je waakt dus over de veiligheid en doeltreffendheid van gezondheidsproducten en draagt ertoe bij dat essentiële nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt geraken. Daarnaast geef je advies over deze domeinen en neem je deel aan (inter)nationale projecten en vergaderingen over de materie.

Meer informatie over het fagg: www.fagg-afmps.be

3 vacatures voor artsen

Het fagg werft nu in totaal 3 artsen aan, 1 Nederlandstalige en 2 Franstaligen:

Kandidaten moeten beschikken over een diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde en verder moeten ze minimaal zes jaar ervaring binnen het klinische domein kunnen voorleggen.

Tijd tot 23 september

Interesse? Klik op de job in kwestie om te solliciteren en zorg dat je jouw cv op ' Mijn Selor' volledig hebt ingevuld tegen uiterlijk 23 september. Vergeet ook niet om je diploma op te laden. Als je in aanmerking komt, word je daarna uitgenodigd voor selectietesten bij Selor in Brussel.