Caroline Hittelet, projectleidster bij het OFO, onze nieuwe WOW-ambtenaar, kreeg de bijhorende prijs vandaag op haar werkplek overhandigd door Hendrik Bogaert, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken.

bogaerthendrik


Hendrik Bogaert: "De verkiezing van de WOW-ambtenaar zet één ambtenaar in de bloemetjes omwille van de resultaatsgerichte, moderne manier van werken. Ik feliciteer dan ook oprecht winnares Caroline Hittelet. Maar voor mij is deze wedstrijd een signaal naar alle federale ambtenaren. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat de ambtenaren vandaag zeer gemotiveerd zijn en bereid om extra inspanningen te leveren om resultaten te boeken. De principes van New Way of Working, met name resultaatsgericht, netwerkgericht en organisatiegericht werken, worden bij steeds meer overheidsdiensten en door steeds meer ambtenaren toegepast. Een tendens die ik toejuich. Bovendien zullen in deze periode van economische crisis efficiëntie, flexibiliteit en resultaatgerichtheid begrippen worden die in de toekomst nog veel belangrijker worden om het werken binnen de overheid te typeren."

Marc Van Hemelrijck, afgevaardigd bestuurder van Selor: "Met deze wedstrijd willen we de ambtenaren anno 2012 op een positieve manier in beeld brengen. Uit het onderzoek dat Selor eerder dit jaar liet uitvoeren bleek namelijk dat 83% van de federale ambtenaren het een goede beslissing vond om voor de federale overheid te kiezen. 8 op 10 federale ambtenaren zijn tevreden over hun actuele job en zelfs 9 op 10 zijn bereid om 'de extra mijl te gaan'. "

marc

caroline


Caroline Hittelet is blij met haar titel: "Ik doe mijn job als opleidingsbeheerder met heel veel plezier en toewijding. De sociale media gebruik ik dagelijks, ook het intranet en ons netwerk zijn voor mij belangrijke instrumenten. Zonder de vele informele contacten met collega's te vergeten. Zo stel ik elke dag opnieuw vast dat ambtenaren wel degelijk dynamische mensen zijn, vol enthousiasme om - samen - onze doelen te bereiken. Als moeder van 2 jonge kinderen probeer ik ook een evenwicht te vinden tussen mijn werk en privé, die me beiden na aan het hart liggen. De redding hier ligt in het telewerken: het helpt me om me goed te voelen in beide rollen en deze efficiënt uit te voeren."
Ook Carine Spaens, favoriete van de jury, kreeg vandaag een smartphone. Zij werd gekozen omwille van de sterke case die ze aan de jury voorstelde. Ze werkt bij de FOD Binnenlandse Zaken en wil aantonen dat je niet noodzakelijk jong moet zijn om modern of hip te zijn. Zelf is ze al jarenlang actief bezig met sociale media en ze geeft geregeld trainingen aan jong en oud rond het gebruik van deze tools.
carine