Bij 'werken in de gezondheidszorg' denk je ongetwijfeld meteen aan een huisarts, een verpleegster of een dokter in het ziekenhuis. Misschien zelfs aan het personeel in rust- en verzorgingstehuizen. Maar wellicht niet aan jobs in overheidsinstellingen.

"En toch… Structuren zoals het Riziv, het Fonds voor de Beroepsziekten, het gevangeniswezen, het FAVV, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Brandwondencentrum of Fedasil stellen wel degelijk heel wat uiteenlopende medische profielen tewerk", weerlegt Stefanie Billiet, Communication & Recruitment Manager bij Selor. "De functies in deze instellingen verschillen vaak van die in bijvoorbeeld ziekenhuizen: we moeten een beleid voeren en dus op wetenschappelijke profielen rekenen, bijvoorbeeld om Europese richtlijnen om te zetten in een Belgische context, om vergoedingen te bepalen en te controleren of ook om laboratoriumonderzoek te doen. Vele van die profielen, of ze nu arts of apotheker zijn, zijn deskundigen die hun gading kunnen vinden bij de overheidsinstellingen."

Huisartsen met een eigen praktijk die de stap naar een baan in een overheidsstructuur willen zetten, kunnen bijvoorbeeld een jaarpremie van 25.000 euro bruto krijgen ter compensatie van de inkomsten die ze verliezen omdat ze hun praktijk stopzetten, legt Stefanie Billiet uit.

Volgens Stefanie Billiet, Communication & Recruitment Manager bij Selor, zijn medische profielen ook om diverse redenen in een overheidsbaan geïnteresseerd.

"De maatschappelijke impact speelt zeker een rol. Sommigen willen zich nuttig maken voor hun medemens. Binnen onze openbare instellingen is dat het geval voor, bijvoorbeeld, medewerkers die gehandicapten helpen om een uitkering te krijgen. Terwijl andere motivaties meer aan de jobinhoud gelieerd zijn, of aan het evenwicht werk-privé, zoals bijvoorbeeld het simpele feit van vlak bij huis te kunnen werken. Dat verschilt sterk volgens het gewicht van de functie, maar voor wetenschappelijke profielen primeert vooral de jobinhoud, terwijl voor functies die dichter bij de mensen staan vooral het maatschappelijke aspect doorweegt."

"Het evenwicht werk-privé is een aspect waarmee de overheid traditioneel geassocieerd wordt. Maar er is meer dan dat, want ook de jobinhoud is erg belangrijk met geavanceerde functies in verschillende instellingen", benadrukt Stefanie Billiet, Communication & Recruitment Manager bij Selor.

Lees de volledige artikels die in Metro verschenen: woensdag 26 oktober (pdf), donderdag 27 oktober (pdf) en vrijdag 28 oktober (pdf).