Het loon van ambtenaren wekte de laatste weken veel interesse op. Naar aanleiding van de enquête in Jobat -waaruit bleek dat het loon van een ambtenaar hoger was dan dat van een bediende uit de privé- kwam VTM polsen hoe het nu precies zit met dat loon. Het antwoord is vrij simpel: het loon van ambtenaren is gebonden aan barema's en deze barema's zijn op hun beurt verbonden aan diplomaniveaus.

Hoge loon ambtenarenZo start een master binnen de federale overheid met een netto maandloon van 1.700 euro. Maar iemand met een lager diploma, zoals penitentiair bewakingsassistent (cipier) kan bijvoorbeeld tot 1.500 euro netto verdienen per maand door ploegendienst en weekendwerk.

VOKA gaf in zijn rapport ook kritiek op de lonen van de ambtenaren. Het loon dat de overheid biedt aan starters zou te hoog zijn zodat er geen eerlijke concurrentie meer bestaat tussen privé en overheid. Het enige wapen van de privé zou nog bestaan in de extralegale voordelen zoals daar zijn de bedrijfwagens, maaltijdcheques, onkostennota's…

Wat vooral te onthouden is, is dat het loon niet de enige reden is waarom iemand ambtenaar wil worden. Het gaat om een weloverwogen keuze en een keuze voor een totaalpakket. Het gevoel hebben iets nuttigs te doen, de mogelijkheid hebben om opleidingen te volgen, om het privé- en professioneel leven op elkaar af te stemmen. Dat zijn redenen die even zwaar doorwegen om te kiezen voor een carrière binnen de openbare sector.

Je vindt alles over het loon van de federale ambtenaren op fedweb of je kan het hier berekenen.