Hoe moet ik mijn motiveringsverslag interpreteren?

Tijdens het interview beoordeelt de jury de specifieke competenties die voor de functie zijn vereist. De antwoorden die je tijdens het interview geeft, worden dus beoordeeld in functie van een vooraf uitgetekend competentieprofiel. Je resultaat toont aan in welke mate je de verwachte competenties hebt voor de functie waarnaar je solliciteert. Tijdens het interview wordt jouw persoon niet beoordeeld, en ook helemaal niet jouw functioneren in je huidige job.

Na elk interview krijg je niet alleen je resultaat, maar ook een verslag waarin het resultaat wordt gemotiveerd. In dat verslag worden alle elementen die tijdens de mondelinge proef werden geëvalueerd, uitvoerig toegelicht.

Voor elke competentie wordt je prestatie gemeten op een schaal van zes niveaus. Vervolgens brengen we alle evaluaties samen om tot een eindresultaat te komen, uitgedrukt in percentage. Dat eindresultaat is de vertaling van de evaluaties van de jury voor elke competentie (en de aspecten waaruit ze bestaat) in een cijfer.

zeer zwak zwak eerder zwak eerder goed goed zeer goed
0% - 6% 7% - 22% 23% - 49% 50% - 76% 77% - 92% 93% - 100%

Je prestatie wordt getoetst aan de slaagvoorwaarden die specifiek zijn voor elke selectie. Om je resultaten dus correct te kunnen interpreteren, raden we je aan om er de vacature bij te nemen van de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd.

Ik heb een ‘eerder goed’ en toch ben ik niet geslaagd?

Dat kan. Voor bepaalde selecties is de slaagdrempel bijvoorbeeld vastgesteld op 60%. Je kunt dus een 'voldoende' hebben behaald, maar uitgedrukt in percentage onder de 60% zitten.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures