Klachten over onze dienstverlening?

Selor hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht je hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan je deze melden aan de klachtenbeheerder bij Selor. De klachtenbeheerder behandelt je klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Hij stelt ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van Selor te verbeteren.

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

Het spreekt voor zich dat je je klacht kunt motiveren en je persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afwerking van de klacht is het steeds nodig je naam en adres te vermelden. E-mailadres, rijksregisternummer en selectienummer worden ook best vermeld. Klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van Selor worden niet behandeld, doch in de mate van het mogelijke doorverwezen.

Je ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvang je een gemotiveerd antwoord.

Hoe een klacht indienen?

  • bij voorkeur via het online klachtenformulier
  • per brief (Selor, Klachtenbeheerder, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel).

Nog niet tevreden?

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling je geen voldoening schenkt, kan je je wenden tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel(contact@federaalombudsman.be).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures