Klachten- en geschillenbeheer bij Selor

Zoals alle overheidsdiensten wordt ook Selor beoordeeld op de kwaliteit van zijn dienstverlening. Een 'klantgerichte aanpak' van de klachten en opmerkingen vormt daar een onderdeel van. Daarom heeft Selor procedures opgezet voor het omgaan met eventuele klachten en geschillen.

Klachtenbeheer

Selor hecht belang aan een professioneel klachtenmanagement, wat kadert in het kwaliteitsdenken. We willen alle mogelijke klachten van onze kandidaten kennen, om daar in de toekomst rekening mee te houden. Zo kunnen we onze processen verbeteren en gelijkaardige klachten vermijden.

Selor beschikt over een eigen klachtenteam. Dat behandelt alle klachten die via verschillende kanalen Selor bereiken. Op basis van een goede kennis van de regelgeving en de voorwaarden van de dienstverlening van Selor evalueert dit team iedere klacht. Daarna bespreekt het team gefundeerde klachten met de verantwoordelijke(n) binnen Selor. Ook over positieve feedback en suggesties is er overleg om onze dienstverlening zo veel en zo snel mogelijk te optimaliseren.

Het klachtenteam neemt steeds contact op met diegene die een klacht heeft overgemaakt. Hij of zij verneemt zo of zijn klacht gegrond was en welk gevolg eraan werd gegeven.

Geschillenbeheer

Selor wil in eerste plaats geschillen vermijden door goede afspraken met klanten te maken en transparant te communiceren met de kandidaten. Verder zijn de selectieprocedures bovendien gebaseerd op objectieve en wetenschappelijk onderbouwde methodes, zodat discussie achteraf is uitgesloten.

Toch gebeurt het dat kandidaten zich niet bij het resultaat van een selectieprocedure kunnen neerleggen en daarom naar de Raad van State trekken. Die oordeelt of Selor fouten heeft gemaakt, en kan in dat geval een resultaat nietig verklaren. Selor heeft een eigen geschillenteam dat zich toelegt op procedures die worden aangespannen bij de Raad van State en dat maatregelen neemt als Selor in de fout zou zijn gegaan.

> Resultaten en feedback

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures