Jury

Je bent jurylid en je moet een vacatiestaat van Selor invullen met je prestaties? 

Zoek in de voorbeelden hieronder een geval vergelijkbaar met het jouwe. Dan wordt het invullen makkelijker. 

Meest voorkomende gevallen

  • Je bent bv professor aan de universiteit. Je vult kader A in en ontvangt het brutobedrag waarvan een bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Ongeacht het opgegeven rekeningnummer wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden en een fiche 281.10 op jouw naam opgestuurd.
  • Je komt als bediende of bestuurder van een firma voor een selectie als lid van deze firma. Je vult kader C in. Jouw firma stuurt ons een factuur waarvan het totale bedrag (alle taksen en BTW inbegrepen) overeenkomt met het bedrag vermeld in 'totaal van de prestaties'. Selor betaalt je na ontvangst van de factuur.
  • Je komt als bediende of bestuurder van een VZW voor een selectie als lid van deze VZW. Je vult kader C in.
    Jouw VZW stuurt ons een factuur waarvan het bedrag (alle taksen en BTW inbegrepen) overeenkomt met het bedrag vermeld in 'totaal van de prestaties'.  Selor betaalt je na ontvangst van de factuur.


Minder voorkomende gevallen

  • Je bent zelfstandige en komt  voor een selectie voor bv arbeiders. Je vult kader C in en stuurt ons een factuur. Selor betaalt je na ontvangst van de factuur.
  • Je bent bv belastingcontroleur bij de FOD Financiën en komt voor een selectie door de week. Omdat je personeelslid bent van een overheidsdienst, heb je geen recht op vergoedingen voor deelname aan selectiecommissies op werkdagen.
  • Je bent bv dokter (= vrij beroep, geen handelaar), je vult kader B in en kruist het 2de vakje aan (want je bent niet verplicht aan Selor met BTW te factureren). Selor zal het totale bedrag op jouw rekening storten.
  • Je bent bv expert-boekhouder of revisor (je komt niet in de hoedanigheid van bestuurder of bediende van een firma)? Je vult kader B in en kruist het 1ste vakje aan  (want je bent BTW-plichtig). Je stuurt naar Selor een factuur waarvan het bedrag (alle taksen en BTW inbegrepen) overeenkomt met het bedrag vermeld in 'totaal van de prestaties'.  Selor betaalt je na ontvangst van de factuur.


Je bent gepensioneerd en je wordt in de loop van het jaar 65 jaar. 

Het jaar waarin je 65 jaar wordt, wordt verdeeld in 2 periodes: 
1. Van 1 januari tot de laatste dag van de maand van je 65ste verjaardag, zijn de grensbedragen voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar van toepassing. 
2. Vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de 65ste verjaardag tot 31 december zijn de grensbedragen voor gepensioneerden ouder dan 65 jaar van toepassing.

De toepasselijke grensbedragen voor iedere periode worden vermenigvuldigd met de breuk: aantal maanden van de betrokken periode gedeeld door 12.

De op die manier bekomen grensbedragen worden vergeleken met de werkelijk ontvangen inkomsten voor elke periode.

Voorbeeld: Je wordt 65 jaar op 20 maart. In dit geval mag je - voor de eerste 3 maanden van het jaar - niet méér ontvangen dan 3/12 van het maximum jaarlijkse bedrag 'jonger dan 65 jaar' en voor de 9 overige maanden mag je niet meer dan 9/12 van het maximum jaarlijkse bedrag 'ouder dan 65 jaar' ontvangen.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures