Jobday voor jongeren onder de 26 jaar

Van 1 tot 10 april 2019: ontdek alle jobs voor jongeren (met vermelding ‘startbaanovereenkomst’) en solliciteer voor de jobs die je interesseren.

 

 

 

Ontdek hier alle overheidsdiensten die startbaanovereenkomsten aanbieden aan jongeren. Je kan tot en met 10 april 2019 solliciteren!
En kom de verantwoordelijken van deze organisaties ontmoeten tijdens onze jobday op 3 mei!

Bij elke overheidsdienst krijg je eerst een korte voorstelling te zien en daarna het joboverzicht.

Hoe moet je solliciteren?

Als je klikt op een job krijg je de volledige jobomschrijving. Als je wil solliciteren moet je eerst een account ‘Mijn Selor’ aanmaken (voor zover je er nog geen hebt). Daarna kan je inschrijven voor de jobs die je interesseren.

De RVA, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. De RVA is een moderne sociale parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Vacatures: 

 

 

 

FBZ-FMP

De FPD, de Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid die informeert over het pensioen en de pensioenen van de werknemers, ambtenaren en IGO berekent en uitbetaalt.

Vacatures: 

BOSA

BOSA, de FOD Beleid en Ondersteuning is je federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat.

Vacatures:

 

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale overheid. Ze bestaat uit vastgoedbeheer, facility management en renovatie/restauratie- en bouwprojecten.

Vacatures:

 

 

De Federale Interne Auditdienst van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Federale Interne Audit voert audits uit over de doeltreffendheid van de systemen van interne controle en risicobeheer bij de federale en programmatorische overheidsdiensten.

Vacatures:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. 

Vacatures:

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid. Daarnaast organiseert Selor ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

Vacatures:

 

 

 


Deze organisaties zullen ook aanwezig zijn op onze Jobday. Kom ze ontmoeten!
 

Het RIZIV is een openbaar instelling van sociale zekerheid. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de "verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 

 

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft als missie de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen en dienstenmarkt.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een veilige voeding, een gezond leefmilieu en performante gezondheidsvoorzieningen voor ons allemaal: dit zijn maar enkele basisprincipes waar de FOD Volksgezondheid met man en macht aan werken, dag in dag uit.

 

De RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat borg voor de correcte financiering van de sociale zekerheid van alle werknemers in België.

 

 

De FOD Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale Minister van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

De FOD Justitie:

  • is de drijvende kracht achter de wetgeving
  • ondersteunt en begeleidt de rechterlijke macht
  • kijkt toe op de juiste uitvoering van juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen.

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) betaalt. 

 

 

 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek en juridisch vlak en op het vlak van de communicatie.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ziet toe op de goede werking van de arbeidsmarkt. Via bevoegdheden die verband houden met tal van uiteenlopende domeinen zoals arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van de jobs, sociale dialoog, normen over welzijn op het werk, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, enz., staat hij garant voor evenwichtige arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever.

 

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Langs de weg, via het spoor, over het water of door de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Wij hebben de belangrijke maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.