Top Skills topmanagement

Top Skills topmanagement is een simulatie van een stuk van een managementassessment voor een functie op het niveau van topmanagement.

Het assessment bestaat uit drie onderdelen:

Meer informatie over het assessment.

Tijdens deze oefening worden de kandidates op een aantal competenties getest die eigen zijn aan de functie van topmanagement. De competenties die worden gemeten zijn:

 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integrerend vermogen
 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • overtuigen en onderhandelen
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken

Na afloop van de presentatie en de deliberatie van de jury krijgen de kandidates mondeling feedback over hun sterke en hun te ontwikkelen punten. Daarnaast ontvangen ze ook interessante achtergrondinformatie over het ideale profiel en de vereiste eigenschappen van een federale overheidsmanager.

Aan de kandidates wordt - in het kader van een longitudinaal onderzoek - ook gevraagd om tijdens het project een aantal vragenlijsten in te vullen.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

1. Vrouw zijn

2. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

een universitair diploma (licentiaat of master) bezitten)
of
een functie van niveau A uitoefenen binnen de federale overheid

3. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Managementervaring in minstens 2 van onderstaande activiteiten en per activiteit minstens 6 jaar ervaring (bv. 6 jaar ervaring in projectbeheer en 6 jaar ervaring in leidinggeven aan een team):

  • projectbeheer
  • budgetbeheer
  • leiddinggeven aan een team

OF

Minstens 10 jaar professionele ervaring in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Financiën …) en dit ongeacht de sector (overheid, privé-onderneming, vereniging, Europese instantie, enz.).

Vragen?

De antwoorden op de meest frequente vragen (FAQ) vind je hier.
Als je het gezochte antwoord niet terugvindt in de FAQ, kan je ons ook via mail contacteren: topskillsNL@selor.be