Hoe verloopt het assessment?

De geselecteerde kandidates ontvangen voorafgaand aan het assessment een vragenlijst via mail. Deze vragenlijst bevat vragen over je professionele projecten, vragen over discriminatie op het werk en zelf-evaluatievragen over je competenties. Deze vragenlijst moet ten laatste de dag vóór het assessment ingevuld worden.

Op de dag van het assessment, zal je gevraagd worden een analyse- en presentatieoefening voor te bereiden. Hiervoor krijg je 50 minuten de tijd.

Daarna volgt het eigenlijke assessment dat als volgt verloopt

1. Presentatieoefening (+/- 30 min) voor jury

  • Presentatie (zonder onderbreking)
  • Vragen/Antwoorden

2. Debriefing (+/- 15 min)

De juryleden delibereren over jouw analyse-en presentatieoefening.

3. Mondelinge feedback (+/- 30 minuten)

  • Informatie over de geteste competenties en het cv
  • Informatie over Selor en over top management jobs in de federale overheid
  • Informatie over diversiteit en over Top Skills (o.a. over het onderzoek naar de resultaten)

4. Post feedback vragenlijst (5 à 10 minuten)

En na het assessment ?

Top Skills heeft onder andere als doelstelling om kandidates een zicht te laten verwerven op hun sterke punten en hun ontwikkelpunten. Mede door de mondelinge feedback die je onmiddellijk na het project ontvangt, kan je op basis van deze informatie zelf een individueel ontwikkelplan opstellen.

Top Skills kadert eveneens binnen een longitudinaal onderzoek. Daarom volgen we de kandidates tot enkele maanden na het project. Dit wil concreet zeggen dat je na enkele maanden opnieuw een vragenlijst over het effect van het Top skills project op je professionele loopbaan van ons zal ontvangen.