FAQ - Top Skills middle management

Waarom Top Skills ?

Wat is de doelstelling van het Top Skills project?

Wat houdt het project Top Skills middle management concreet in?

Methodologie en instrumenten

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

En na de inschrijving?

Waarom werd ik niet geselecteerd?

Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Vragen, opmerkingen, … ?

Waarom Top Skills ?

 • Er zijn nog te veel verschillen tussen de professionele situatie van mannen en vrouwen

 • Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau blijft nog erg zwak

 • Er zijn, ondanks onze diversiteitsacties, nog te veel belemmeringen en obstakels in de carrière van vrouwen.


Wat is de doelstelling van het Top Skills project ?

Het project Top Skills baseert zich op studies die aantonen dat een competentiebilan een positieve impact heeft op bepaalde variabelen (zoals dynamisme, het gevoel van self-efficiency, zelfbeeld of zelfkennis), die we identificeerden als belemmeringen op de kandidaturen en de carrière van vrouwen.

Met dit project wil Selor:

 • vrouwen met managementambities bewust maken van het reële niveau van hun competenties
 • de deelnamegraad van ambitieuze vrouwen aan managementselecties verhogen
 • de vertegenwoordiging van vrouwen op managementniveau verhogen
 • de belemmeringen van vrouwen om zich kandidaat te stellen en carrière te maken, identificeren om ze te doen verdwijnen
 • zijn selectieprocedure voor managementfuncties transparanter maken
 • zijn diversiteitsbeleid en aandacht voor gelijke kansen en gelijke behandeling voorstellen. 


Wat houdt het project Top Skills middle management concreet in?

In het kader van het project Top Skills middle management worden kandidates getest op een aantal competenties eigen aan de functie op het niveau van middle manager. De competenties die worden gemeten bij middle management zijn de volgende:

 • informatie analyseren
 • informatie integreren
 • adviseren
 • medewerkers motiveren
 • medewerkers ontwikkelen

Om deze competenties te testen wordt aan de kandidate gevraagd om een analyseoefening voor te bereiden en deze nadien persoonlijk voor te stellen tijdens een interview met een jury. Na afloop krijgt de kandidate de nodige feedback over haar sterke en te ontwikkelen punten.

OPGELET: het gaat hier om een project en niet om een werkelijke managementselectie, noch om een opleiding, een ontwikkelingstraject of een coaching.


Methodologie en instrumenten

Concreet worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Publicatie op onze website van de beschrijving van het project, de deelnemingsvoorwaarden en de mogelijkheid tot inschrijving
 2. Analyse en screening van de cv's
 3. Uitnodigen van de geselecteerde vrouwen
 4. Voorbereiden van Top Skills middle management (opstellen van de vragenlijsten, voorbereiding van de case, praktische organisatie, …)
 5. Opsturen van een voorafgaande vragenlijst over de professionele projecten, met vragen over discriminatie op het werk en met een auto-evaluatie van de competenties.
 6. Doorlopen van het development center en mondelinge feedback
 7. Evaluatie van de invloed van Top Skills op de carrière van de deelneemsters en op de ervaren obstakels (langetermijnonderzoek gevoerd 3 tot 6 maanden na het project)

 
Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

 1. Vrouw zijn 
 2. Een universitair diploma bezitten (licentiaat/master) of een functie van niveau A uitoefenen binnen de federale overheid
 3. Managementervaring in minstens 2 van de hieronder genoemde activiteitendomeinen met minstens 4 jaar ervaring per activiteitendomein (bv. 4 jaar ervaring in budgetbeheer en 4 jaar ervaring van leidinggeven aan een team)

  • projectbeheer

  • budgetbeheer

  • leidinggeven aan een team

OF minstens 6 jaar relevante professionele ervaring hebben in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Financiën, …) en dit ongeacht de sector (overheid, privé-onderneming, vereniging, Europese instantie, enz…)


Ik ben een man, kan ik deelnemen aan het project?

Momenteel is het niet mogelijk om als man deel te nemen. Gezien het enorme onevenwicht dat er bestaat in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties (17 % vrouwen & 83 % mannen), wordt de prioriteit momenteel aan vrouwen gegeven. Vergeet ook niet dat het hier gaat om een project, en niet om een werkelijke managementselectie. Dit project heeft als doel de remmingen die vrouwen ervan weerhouden te solliciteren voor topfuncties beter begrijpen. En om het huidige onevenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies te herstellen.


Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Momenteel niet. Top Skills baseert zich op de simulatie van een stuk van een managementselectie zoals ze bij Selor bestaat, met dezelfde vereisten en deelnemingsvoorwaarden. Om trouw te blijven aan de eisen van een werkelijke selectie, en om valse hoop te vermijden bij vrouwen (en bijkomende remmingen), baseren we ons op de huidige deelnemingsvoorwaarden voor managementselecties.


Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

Wij zullen ons flexibel opstellen om de plaatsen die nog niet zijn ingevuld, in te vullen. Maar aangezien er slechts eens beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kunnen we geen beloftes maken. Vergeet ook niet dat Top Skills ieder jaar wordt georganiseerd, en dat er dus nog mogelijkheden zullen komen. 

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Top Skills middle management wordt eenmaal per jaar georganiseerd. Hou onze website of onze nieuwsbrief in het oog om op de hoogte te blijven van de volgende edities.

Hoe geldig inschrijven ?

 • Download het ‘standaard cv middle’ door hier te klikken (of het per mail op te vragen via topskillsNL@selor.be)
 • Vul het ‘standaard cv middle’ in (geen andere vorm of aanpassing van het cv zal toegelaten worden)
 • Stuur het ‘standaard cv middle’ volledig ingevuld tijdens de inschrijvingsperiode op naar: topskillsNL@selor.be (de kandidaturen die we voor of na de inschrijvingsperiode ontvangen zullen niet verwerkt worden)

De inschrijving zal geregistreerd worden nadat we een compleet standaard cv middle ontvangen hebben.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen: 20 Franstalige kandidates en 20 Nederlandstalige kandidates. 


En na de inschrijving?

Je ontvangt een bevestiging of een afwijzing ongeveer een maand na de afsluiting van de inschrijvingsperiode.

Als je wordt geselecteerd om deel te nemen aan Top Skills, dan word je uitgenodigd om te kiezen uit de voorgestelde data waarop je wil deelnemen aan het project bij Selor. Blokkeer ten minste 3u30 op de dag van jouw keuze. 


Waarom werd ik niet geselecteerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet werd geselecteerd voor Top Skills:

 • Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar
 • Je voldoet niet aan onze deelnemingsvoorwaarden
 • Je hebt ons je cv niet (tijdig) bezorgd
 • Je hebt ons niet voldoende gedetailleerde info gegeven in je cv en daardoor konden de evaluatoren niet nagaan of je effectief aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet
 • Je hebt ons een ander cv bezorgd dan het document dat je ter beschikking werd gesteld, en dat gebruikt wordt in het kader van Top Skills en echte managementselecties
 • Je hebt je persoonlijke gegevens niet correct ingevuld (mail) waardoor je de informatie niet hebt ontvangen  


Worden er nog andere edities van Top Skills voorzien?

Top Skills wordt elk jaar georganiseerd. Gezien de bemoedigende resultaten van Top Skills, heeft Selor immers besloten om het project Top Skills verder te zetten en het minstens één keer per jaar te organiseren om zoveel mogelijk vrouwen te helpen om hun remmingen te overwinnen zodat ze durven solliciteren!

Op onze website kan je alle nieuws over onze diversiteitsprojecten volgen (www.selor.be).  


Vragen, opmerkingen, …?

Je kan je vragen sturen naar topskillsNL@selor.be