Top Skills - Chris De Koninck

 Toskills _chrisdekoninck

Chris De Koninck 
HR manager bij FOD Beleid en Ondersteuning

Waarom was een deelname aan het Top Skills topmanagement project goed voor uw loopbaan? Is uw loopbaanverloop gewijzigd sinds uw deelname aan het project?

Voor ik deelnam aan verschillende selecties op A4- en op mandaatniveau, heb ik Top Skills topmanagement doorlopen. Ik vond het een zeer goede voorbereiding op deze selecties. De feedback -wel confronterend op het moment zelf- werd op een heel duidelijke manier toegelicht. Ik heb veel gehad aan de feedback over het denken op strategisch niveau en de feedback over aanpak van de case. Het heeft ertoe bijgedragen dat ik beter voorbereid was op de verdere selecties waar ik aan deelgenomen heb.

Ik nam deel aan Topskills in april 2013 en in het najaar slaagde ik voor de selectie van directeur personeel en organisatie op A4-niveau bij Fedict. In maart 2017 heb ik de functie van HR manager bij FOD Beleid en Ondersteuning opgenomen.

Waarom zouden vrouwen volgens u moeten deelnemen aan dit Top Skills project?

Ik vind dat je sowieso alles moet doen om goed voorbereid aan selecties deel te nemen. Een goede voorbereiding aan een selectie begint met zelfkennis. Dit project draagt ertoe bij dat je inzicht krijgt in je competenties en in wat je van dergelijke selectie kan verwachten. Je hebt dan de kans om te werken aan een aantal items en je weet waar de klemtoon ligt in dergelijke selectieprocedures.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures