Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op managementniveau en dit in gelijk welk domein, sector of land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen nog te weinig actief. Zo is binnen de federale overheid slechts 26% van de topmanagers een vrouw.

Top Skills: meer topvrouwen voor topfuncties.

Top Skills is de jaarlijkse campagne van Selor om vrouwen met ervaring aan te moedigen om zich kandidaat te stellen voor topfuncties bij de federale overheid.

Concreet gaat het om mandaatfuncties, waarvoor er bij Selor een aparte procedure bestaat. Typische topfuncties zijn jobs als die voorzitter van een FOD, directeur(-generaal) van een dienst of afdeling ….

Gratis deelname aan een management assessment

Net zoals de vorige jaren kunnen vrouwen met management ambities in november gratis deelnemen aan een fictief management assessment. Zo krijgen ze een beter inzicht in hun sterktes en verbeterpunten. Bovendien maken ze zich zo de procedure voor topfuncties eigen.

Deelnemingsvoorwaarden

Dit project staat open voor vrouwen met een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type of je oefent een functie van niveau A uit binnen de federale overheid.
Verder hebben ze ook minstens 6 jaar managementervaring of oefenen ze minstens 10 jaar een functie in een zelfde activiteitendomein uit.

Nieuw in 2017: infosessie & netwerking

Door het succes van de voorbije jaren en de positieve feedback van de deelneemsters, steekt Selor dit jaar nog een tandje bij. Nieuw dit jaar is dat er eerst een informatiesessie wordt georganiseerd. Deze infosessie staat gepland voor eind september 2017. Experts van Selor maken vrouwen wegwijs in de procedures en geven tips en tricks, bijvoorbeeld over hoe je jouw cv kan optimaliseren of hoe je jezelf kunt voorbereiden op topselecties. Daarnaast komen ook enkele topvrouwen getuigen over hun carrièrepad.

De infosessie wordt gecombineerd met een lunchmeeting, die meteen ook bedoeld is als een netwerk event voor ambitieuze dames. Ook topvrouwen Tanja Dekens (Famifed) en Anne Kirsch (RSZ), en vertegenwoordigers van Felink, zullen aanwezig zijn.

Nieuw: Persoonlijke ontwikkeling

Een tweede nieuwigheid is de consultancy over een ontwikkeltraject op maat dat Selor voorziet na het assessmentgedeelte. Alle deelneemsters krijgen een persoonlijke evaluatie en ontwikkeltips. Samen met de assessoren wordt bijkomend bekeken welke stappen nog nodig zijn om eventuele skills aan te scherpen en waar je hiervoor de nodige trainingen, opleidingen, … kan vinden.

Beter gewapend voor topselecties

Top Skills werpt vruchten af, zo veel is duidelijk. Zo blijkt uit het onderzoek van de laatste editie Top Skills 2016 dat

  • 86 % van de deelneemsters een beter zicht heeft op de selectieprocedures en de vereisten
  • 82 % van de deelneemsters haar competenties beter kan inschatten na Top Skills
  • 96 % van de deelneemsters zich beter gewapend voelt na Top Skills.

Geinteresseerd in Top Skills 2017 ?

De infosessie vond plaats op 28 september. Je kan je vanaf nu inschrijven voor het assessmentgedeelte. Als je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan je je kandidatuur stellen t.e.m. datum 20 oktober.

Een jury selecteert vervolgens 24 vrouwen (12 Nederlandstalig en 12 Franstalig) , gebaseerd op hun cv en vooral op hun motivatie. De assessments zullen plaatsvinden op 21, 28 en 29 november 2017.

Indien er een teveel aan gelijkwaardige kandidaten is, wordt voorrang gegeven op basis van motivatie (intrinsieke motivatie en aanwezigheid op infosessie).

Klik hier om je kandidaat te stellen.

Thumb _topskills _chrisdekoninck Chris De Koninck
Directeur P&O bij Fedict

"Ik heb veel gehad aan de feedback over het denken op strategisch niveau en de feedback over aanpak van de case. "

Lees de getuigenis!