Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op managementniveau en dit in gelijk welk domein, sector of land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen nog te weinig actief. Zo is binnen de federale overheid slechts 29,5% van de topmanagers een vrouw.

Top Skills: meer topvrouwen voor topfuncties.

Top Skills is een initiatief dat tot doel heeft vrouwen met ervaring aan te moedigen om te solliciteren voor topfuncties bij de federale overheid.

Concreet gaat het om mandaatfuncties, waarvoor er bij Selor een aparte procedure bestaat. Typische topfuncties zijn jobs als die voorzitter van een FOD, directeur(-generaal) van een dienst of afdeling ….

Gratis deelname aan een management assessment

Tijdens het Top Skills-programma krijgen vrouwen met management ambities de kans om gratis deel te nemen aan een fictief managementassessment. Zo krijgen ze een beter inzicht in hun sterktes en verbeterpunten. Bovendien maken ze zich zo de procedure voor topfuncties eigen.

Deelnemingsvoorwaarden

Dit programma staat open voor vrouwen met een basisdiploma van de 2de cyclus (vb licentiaat/Master) van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type of je oefent een functie van niveau A uit bij de federale overheid.

Verder hebben ze ook minstens 6 jaar managementervaring of oefenen ze minstens 10 jaar een functie in een zelfde activiteitendomein uit.

Infosessie en netwerking

Het succes van de voorgaande jaren en de positieve feedback van de deelnemers waren voor Selor aanleiding om de inhoud van het programma te verrijken. Het werd aangevuld met een informatie- en netwerksessie, met meer persoonlijk ontwikkeladvies en voorstellen voor opleiding of coaching.

Beter gewapend voor topselecties

Top Skills werpt vruchten af, zoveel is duidelijk. Zo blijkt uit het onderzoek van de laatste editie :

  • de deelnemers hebben zichzelf beter leren kennen
  • de deelnemers voelen zich beter gewapend om te solliciteren
  • Top Skills gaf de mogelijkheid aan de deelnemers om een persoonlijk ontwikkelingsprogramma te overwegen

Geïnteresseerd in Top Skills ?

Hou onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de toekomstige edities !

Je kan ook je e-mailadres hieronder nalaten en dan sturen we je een e-mail wanneer je kan inschrijven.


FAQ - Top Skills

Klik hier om alle antwoorden op je vragen te krijgen.

Toskills _Magali_durieux Magali Durieux
ICT Change & HR Manager 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

"Door deze ervaring heb ik zowel mijn persoonlijke als mijn professionele competenties kunnen verbeteren.

Lees de getuigenis!
Thumb _topskills _chrisdekoninck Chris De Koninck
HR manager bij FOD Beleid en Ondersteuning

"Ik heb veel gehad aan de feedback over het denken op strategisch niveau en de feedback over aanpak van de case. "

Lees de getuigenis!