Gelijke kansen voor personen die laag- of andersgeschoold zijn

Selor wil iedereen gelijke kansen geven om aan de slag te gaan bij de federale overheid. Ook wie geen diploma heeft, kan in aanmerking komen voor een job. Selor maakt daarom werk van aangepaste selectieprocedures.

Geen diploma

Het diploma vormt tot nu toe vaak een deelnemingsvoorwaarde waar men niet onderuit kan. Wat dan met mensen die niet het diploma maar wel de juiste competenties en/of ervaring hebben? Selor wil hen toch laten deelnemen aan de selectieprocedures. Zo kan iemand zonder diploma bijvoorbeeld toch cipier (penitentiair bewakingsassistent) worden. Dit project heet Eerder Verworven Competenties (EVC).

Eerder Verworven Competenties (EVC)

Selor wil via EVC kandidaten zonder diploma of met een lager diploma de kans geven. Zo kunnen ze solliciteren voor bepaalde jobs waarvoor ze normaal niet in aanmerking komen. Hiervoor moeten ze wel een zogeheten ‘instapkaart’ behalen. Daarnaast wil EVC ook kansen geven voor wie een bepaalde ervaring heeft, maar niet het diploma. Neem bijvoorbeeld iemand met een bachelor in talen die werkt als IT'er.

Instapkaart

Kandidaten zonder het juiste diploma, kunnen voor sommige jobs deelnemen aan een ‘instapkaartproef’ bij Selor. Met zo een proef wordt er nagegaan of een kandidaat op een bepaald niveau kan functioneren. Slaagt de kandidaat, dan krijgt hij of zij een attest, 'de instapkaart'. Daarmee kan je dan wel solliciteren voor de job. 

Lees hier alles over de instapkaart

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures