Handiknap helpt mensen met een handicap aan plaats binnen de overheid

Affiche _NL

Voor personen met een handicap is het niet altijd makkelijk om aangepast werk te vinden. Vaak staan stereotypen en vooroordelen in de weg. Maar bij Selor is diversiteit een speerpunt. Daarom ijveren we er ook voor om meer personen met een handicap te werk te stellen binnen de overheid. Met de campagne ‘HANDIKNAP!’ wil Selor meer personen met een handicap warm maken voor een job bij de overheid en hen informeren over de mogelijkheden en kansen. Zowel naar werkgevers als naar kandidaten met een handicap wil Selor zo de boodschap geven ‘We’re on your side’, we geloven in de talenten van personen met een handicap!

Selor zet al enkele jaren sterk in op gelijke kansen voor iedereen! Het principe dat hierbij centraal staat, is inclusie. Dit wil zeggen dat we geen aparte selectieprocedures organiseren. Voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte voorzien we wel redelijke aanpassingen. Dit zijn aanpassingen aan de bestaande selectieprocedures (geen aparte functies) die het eventuele negatieve effect van een handicap, leerstoornis of ziekte compenseren. En met succes, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap!

Daarnaast biedt de overheid ook nog andere maatregelen voor personen met een handicap. Zo kan je bijvoorbeeld ook voorrang bij aanwerving vragen. Weet dat alle overheidsdiensten als doelstelling hebben dat minimaal 3% van hun personeel uit personen met een handicap bestaat. Is dat nog niet het geval, dan geven deze diensten bij nieuwe aanwervingen voorrang. Daarnaast kan je als kandidaat met een handicap ook informatie doorgeven aan Selor over de arbeidspostaanpassingen die je denkt nodig te hebben. Wanneer je wordt aangeworven, geeft Selor deze informatie door aan de overheidsdienst die je in dienst neemt.

Sollicitatietips van Selor door een doventolk

Download hier de transcriptie: gewoon / geschikt voor braillelezer

Handige brochures

Om over al deze onderwerpen heel duidelijke en concrete informatie te geven (wat is het, wie heeft er recht op, ...), hebben we volgende handige infofiches samengesteld:

Alle info over 'Hoe solliciteren' als persoon met een handicap, vind je hier in deze leidraad (download als pdf-bestand of download als Word-bestand).

Over arbeidspostaanpassingen binnen de federale overheid hebben we ook een uitgebreide brochure ter beschikking. Je vindt er informatie over het wettelijk kader, subsidies, organisaties en nog veel meer. Je kan deze brochure downloaden als pdf-bestand of downloaden als Word-bestand.

Meer info?

Bezoek de startpagina diversiteit of mail naar diversity@selor.be.

De cijfers

In 2014: meer dan 1500 aanvragen van personen met een handicap

Sinds 2004: databank met aanpassingen: meer dan 5000 aanvragen

2.5% van alle gescreende kandidatenheeft een handicap

Slaagcijfer is identiek voor personen met of zonder handicap

Handiknap: het spel

Spel Handiknap

Dit belevingsspel biedt de kans om kennis te maken met de specifiekeleef- en werkomstandigheden van personen met een handicap. Het bestaat uit diverse opdrachten, er zit een handleiding bij, en het enige wat je daarnaast nog nodig hebt om het spel te spelen, zijn een dobbelsteenen enkele attributen.

Download het spel