Gelijke kansen

Onze samenleving was nooit zo divers. Deze diversiteit wil de federale overheid graag weerspiegelen in haar dienstverlening én in de samenstelling van haar teams. Een verschillende achtergrond, jong, oud, een ander opleidingsniveau, man, vrouw, transgender of een verschillende seksuele voorkeur, een handicap, ...  Op de werkvloer werkt iedereen samen, en tellen enkel de talenten en competenties van medewerkers. Diversiteit maakt zowel de federale overheidsorganisaties als hun dienstverlening beter.

Iedereen gelijke kansen

Gelijke kansen vormt dan ook de rode draad doorheen ons selectieproces. Met objectieve selectieprocedures zorgt Selor ervoor dat huidskleur, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, handicap, ... , geen rol spelen bij het screenen en evalueren van toekomstige federale werknemers. Om gelijkwaardige kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik maken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten. Meer informatie hierover vind je onder de rubriek ‘Personen met een handicap’.Ontdek onze concrete acties voor kansengroepen

De federale overheid wil de diversiteit van de samenleving weerspiegelen in haar personeel. Vandaag zijn een paar groepen echter nog niet voldoende vertegenwoordigd om deze doelstelling te bereiken. Daarom neemt Selor enkele concrete initiatieven om meer personen uit deze groepen te motiveren om te solliciteren, en om iedereen gelijke kansen te geven om bij de federale overheid aan de slag te gaan. Ontdek onze initiatieven:

Diversity@Selor

Selor waakt over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Als je een specifieke vraag hebt, of je wil graag meer weten over het federale diversiteitsbeleid, dan kan je hen contacteren via diversity@bosa.fgov.be.

Om actief te kunnen meewerken aan een diverse federale overheid, is Selor lid van een aantal netwerken en adviescommissies. Deze netwerken en commissies hebben als doel om diversiteit te bevorderen en om gelijke kansen te garanderen.

Netwerken

  • Lid van netwerk Federale Diversiteit (netwerk van federale diversiteitsverantwoordelijken)
  • Lid van netwerk van  federale armoede-ambtenaren (dit netwerk volgt het federale plan armoedebestrijding 2016-2019 op)

Adviesorganen

  • Lid van stuurgroep Diversiteit (federaal, strategisch adviesorgaan)
  • Lid van de Raad voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen
  • Lid van de BCAPH (begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap bij de federale overheid)

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures