Gezondheidszorg

Verschillende federale instellingen zullen betrokken worden bij het Belgische EU-voorzitterschap, onder leiding van het kabinet van minister Frank Vandenbroucke

FOD Volksgezondheid

  • Het DG Gezondheidszorg is verantwoordelijk voor de gezondheidswerkers, de instellingen voor gezondheidszorg, het nationale beheer/de coördinatie van bepaalde ziekten, de rechten van de patiënt, enz.
  • De dienst voor noodgevallen op het gebied van de volksgezondheid: deze dienst maakt deel uit van het Belgische nationale en internationale platform voor gezondheidsmonitoring. Het is belast met het opsporen, analyseren en aan de juiste persoon doorgeven van elk gezondheidssignaal dat de gezondheid van bevolkingsgroepen in gevaar kan brengen. Zij zal ook deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van een adequate reactie op noodsituaties.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Bevoegde autoriteit voor de toezicht op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, zowel voor menselijk als voor diergeneeskundig gebruik, in de klinische ontwikkeling en op de markt

Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg

Dit is een onafhankelijk federaal onderzoeksinstituut in België, dat multidisciplinair wetenschappelijk advies verstrekt aan onder meer de bevoegde autoriteiten over kwesties die verband houden met de gezondheidszorg./p>

Sciensano

is een wetenschappelijk instituut dat zijn specificiteit ontleent aan een holistische en multidisciplinaire benadering van de gezondheid. Meer in het bijzonder worden haar activiteiten geleid door de onderlinge samenhang van de gezondheid van mensen, dieren en hun omgeving (het concept "één gezondheid.
Verschillend onderwerpen kunnen aan bod komen: kanker en niet-overdraagbare ziekten (met inbegrip van risicofactoren zoals tabak, alcohol, voeding, enz.), gezondheidsstelsels, antimicrobiële resistentie, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, farmaceutische producten, enz.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures