Dier, Plant en Voeding

We waken over de veiligheid van producten in de verschillende stadia van de voedselketen en zorgen ervoor dat de EU-normen inzake voedselveiligheid worden toegepast. Ook het bepalen van de normen en de controles op tabak, alcohol en cosmetica behoren tot onze bevoegdheid. Verder zorgen we voor de gezondheid van dieren en planten. We zijn verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit en de veiligheid van dierlijke producten, de bescherming tegen plantenziektes, pesticiden.

Aangezien de meerderheid van de regels en normen op het vlak van voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid geharmoniseerd zijn op Europees niveau, is het passend vertegenwoordigen van de Belgische overheid bij Europese (Commissie, Raad) en internationale instanties (bv. OIE, IPPC, Codex alimentarius, WHO, …) één van de kerntaken van het DG Dier, Plant en Voeding.

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zullen onze experten de werkgroepen op niveau van de EU Raad, alwaar nieuwe wetgevingsvoorstellen worden besproken en onderhandeld met de 27 EU lidstaten, voorbereiden en voorzitten, evenals de eventuele onderhandelingen met de andere EU instellingen (bv. Commissie, Parlement) aansturen.

Ook wat betreft onderhandelingen op het internationale vlak alsook als de samenwerking met de Permanente Vertegenwoordiging is er versterking nodig.

Ontdek twee projecten waaraan je kan bijdragen

 • Duurzame voedselproductie
  Heb je interesse in het EU beleid op het vlak van voeding ? Binnen het kader van de Europese “Farm to Fork” strategie, die een onderdeel vormt van de Green Deal, zal de Europese Commissie de komende jaren een aantal initiatieven lanceren om de manier waarop wij voeding produceren naar de toekomst toe grondig te verduurzamen. Een andere uitdaging ligt erin om de consument aan te zetten tot een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon.

  Om aan die doelstellingen te voldoen worden een aantal voorstellen verwacht om o.a. de wetgeving op het vlak van voedingsetikettering, voedingsprofielen en voedingsverpakkingen aan te passen. Daarnaast is de Commissie ook van plan om een specifiek wetgevend kader m.b.t. duurzame voedselproductie voor te stellen. Zie je het zitten om je steentje bij te dragen aan de onderhandelingen over dit nieuwe wettelijke kader?

 • Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  Draag je steentje bij aan de bijsturing van de EU wetgeving aangaande het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of de verduidelijking van het statuut van bepaalde nieuwe genomische technieken voor de productie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)!

  De EU regels voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moeten mens en milieu beschermen tegen de mogelijke risico’s van het gebruik van deze producten. Ook zal, in lijn met de Europese “Farm to Fork” strategie, bekeken worden of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst verder kan gereduceerd worden.

  Daarnaast wenst de EU Commissie ook een nieuw wetgevend voorstel in te dienen om het wettelijk statuut (GGO of niet) van bepaalde nieuwe genomische technieken te verduidelijken. Dit met als doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens, dier en het milieu te behouden en innovatie in de agrovoedingsketen mogelijk te maken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures