Afrondingsregel voor technische testen en taaltesten op pc

Wanneer het testresultaat berekend wordt met de ruwe score, dan wordt de maximumscore bepaald door het aantal testvragen en door de scoringsregels die vermeld zijn in de instructies. Het resultaat wordt omgerekend naar een score op 20 (of naar een ander maximum specifiek voor elke selectie) en wordt afgerond op 2 cijfers na de komma voor een betere leesbaarheid. Deze omrekening mag nooit de “geslaagd”- of “niet geslaagd”-status van een kandidaat wijzigen.

Uitzondering: Bij pc-proeven voor de bewakings- en veiligheidssector wordt het resultaat omgerekend tot een score op 100 en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal.

Voorbeeld 1: een kandidaat behaalt 29/60. Als de vereiste minimumscore 50% bedraagt, is de kandidaat niet geslaagd.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 10, behaalt hij 4,83/10.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 20, behaalt hij 9,67/20.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 30, behaalt hij 14,5/30.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 100, behaalt hij 48,33/100.

Voorbeeld 2: een kandidaat behaalt 53/87. Als de vereiste minimumscore 60% bedraagt, is de kandidaat geslaagd.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 10, behaalt hij 6,09/10.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 20, behaalt hij 12,18/20.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 30, behaalt hij 18,28/30.
Als het resultaat omgerekend wordt naar een score op 100, behaalt hij 60,92/100.

Voorbeeld 3: een kandidaat behaalt 51/90 op zijn test voor de bewakings- en veiligheidssector. Het resultaat dat aan de kandidaat wordt meegedeeld, is 57/100.

Heb je meerdere testen van éénzelfde selectiestap afgelegd? Klik hier om te weten te komen hoe jouw totaalresultaat wordt berekend en afgerond.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures