Afrondingsregel voor het totaalresultaat van een stap en voor de bepaling van de status

Als de selectiestap meerdere testen omvat, dan krijg je een totaalresultaat dat je rangschikking voor deze stap bepaalt en waarvoor een minimumscore eventueel vereist is.

Om je uiteindelijke resultaat te bepalen, tellen we je testscores op en herleiden we deze naar een specifiek maximum voor je selectie. Als je totaalresultaat meer dan 2 decimalen bevat, dan wordt het afgerond tot 2 cijfers na de komma.

De plaats in de rangschikking kan ook een slaagcriterium zijn als het selectiereglement een quota (= vastgelegde beperking op het maximale aantal kandidaten die tot de volgende selectiestap worden toegelaten) voorziet.

Je status wordt dus bepaald op de volgende manier:

Voorwaarde voor de resultaten Voorwaarde voor de rangschikking Toegekende status
Een of meer van de behaalde resultaten (voor een afzonderlijke test of voor de totaalscore) ligt lager dan het vereiste minimum. De rangschikking van de kandidaat valt buiten de door de quota opgelegde beperking. Niet geslaagd
De rangschikking van de kandidaat valt binnen de door de quota opgelegde beperking. Niet geslaagd
Geen quota Niet geslaagd
Alle behaalde resultaten (zowel van de afzonderlijke testen als de totaalscore) liggen hoger dan of zijn gelijk aan de vereiste minima. De rangschikking van de kandidaat valt buiten de door de quota opgelegde beperking. Buiten quota
De rangschikking van de kandidaat valt binnen de door de quota opgelegde beperking. Geslaagd
Geen quota Geslaagd

Voorbeeld 1: Alexia legt 2 testen af voor de functiespecifieke screening. De resultaten van elke test worden meegedeeld op 20. Ook het totaalresultaat wordt meegedeeld op 20.

Het selectiereglement stelt dat ze 10/20 moet behalen op het gemiddelde van de 2 testen, om te slagen.

Ze behaalt 9,71/20 voor test A en 13,24/20 voor test B. (ze krijgt automatisch de vermelding “geslaagd” voor deze testen, want er is geen vereist minimum per test) Haar totaalresultaat bedraagt (9,71 + 13,24) / 2 = 11,475 /20 => afgerond op 11,48/20.

Haar resultaat ligt boven het vereiste minimum van 10/20 en ze wordt als 15e opgenomen in de rangschikking.

  • Als het selectiereglement geen quota vermeldt, krijgt ze de vermelding “geslaagd” voor de functiespecifieke screening, want alle slaagvoorwaarden zijn vervuld.
  • Als het selectiereglement een quota van 15 kandidaten vermeldt, dan situeert haar rangschikking zich binnen de quota die een beperking opleggen voor het maximum aantal kandidaten die doorgaan naar de volgende selectiestap, dus ze krijgt de melding “geslaagd” voor haar functiespecifieke screening, want alle slaagvoorwaarden zijn vervuld.
  • Maar als het selectiereglement een quota vermeldt van 10 kandidaten, dan valt haar plaats in de rangschikking buiten het maximum aantal kandidaten dat toegelaten wordt tot de volgende selectiestap. Daarom krijgt ze de vermelding “buiten quota” voor haar functiespecifieke screening, want ze voldoet aan de te behalen minimumvoorwaarden, maar ze is niet hoog genoeg gerangschikt.

Voorbeeld 2: Stijn legt 2 testen af voor de functiespecifieke screening. Het resultaat van test A wordt meegedeeld op 20, het resultaat van test B wordt meegedeeld op 40 en het totaal staat op 60.

Het selectiereglement geeft aan dat hij ten minste 10/20 moet halen voor test A, 20/40 voor test B en 30/60 in totaal. Er is een quota en alleen de eerste 200 kandidaten gaan door naar de volgende selectiestap.

Hij behaalt 9,71/20 voor test A en krijgt de vermelding “niet geslaagd” voor deze test, want zijn resultaat ligt onder het vereiste minimum van 10/20.
Hij behaalt 26,48/40 voor test B en krijgt de vermelding “geslaagd” voor deze test, want zijn resultaat ligt boven het vereiste minimum van 20/40.
Zijn totaalresultaat bedraagt 9,71 + 26,48 = 36,19 /60. Hij zit boven het vereiste minimum van 30/60 en krijgt de 185e plaats in de rangschikking.

Toch krijgt hij de vermelding “niet geslaagd” voor de functiespecifieke screening (hoewel zijn totaalscore hoger ligt dan 30/60 en hoewel hij bij de eerste 200 is), want ten minste één van de minimale slaagvoorwaarden is niet vervuld. Het was immers ook nodig om minstens 10/20 te halen voor test A en dat is niet gelukt.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures