Aanbevelingen om pc-testen af te leggen

De volgende aanbevelingen zijn geldig voor al onze pc-testen, ongeacht de evaluatiemethode (ruwe score of genormeerde score).

  • Lees de instructies van de test voor je begint.
  • Lees de instructies volledig. Bekijk goed of er al dan niet punten afgetrokken worden voor foute antwoorden en zorg ervoor dat je weet hoe je de verschillende vraagtypes correct kan beantwoorden.
  • Antwoord zo goed als mogelijk en probeer het einde van de test te bereiken:
    • Gaat het om een test waarbij geen punten afgetrokken worden voor fouten (dat is het geval voor sommige technische testen of situationele beoordelingstesten)? Probeer dan alle vragen te beantwoorden.
    • Leg je een test af waarbij punten afgetrokken worden voor fouten? Beantwoord dan zoveel mogelijk vragen waarvan je zeker bent van het antwoord.
    • Heb je meerdere testen afgelegd voor éénzelfde selectie? Probeer dan het einde te halen voor alle testen, ook al denk je dat één ervan niet zo goed is verlopen.