Artikel 9 §2 voldoende kennis

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit.

Module

Seessies

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

30 min

Pc

C1: Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

Het online taaloefenpakket. Op je taaltest krijg je vragen van het niveau ‘moeilijk'.

Lezen

1

30 min

Pc

C1: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

 

Spreken:  gesprek

2

12 min

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

B2: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven 

3

3 uur

Pc verbeterd door de jury

B2: Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

 

Tweetaligheidspremie

  • federale overheid: 110 euro    
  • werk je niet bij de federale overheid: bekijk met je personeelsdienst of er een premie verbonden is aan dit artikel. 

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie

  • Ik ben al ambtenaar of wil werken voor de overheid, andere overheid dan de federale overheid, ik heb een taalcertificaat nodig om benoemd te worden bij een lokale overheidsdienst in een gemeente met taalfaciliteiten, ik werk in een andere gemeente met taalfaciliteiten dan Drogenbos, Kraainem, Linkebeek of Wemmel en Ik geef leiding aan andere ambtenaren: artikel 9§2 voldoende kennis

Inschrijven:

Ga naar Mijn taaltesten in Mijn Selor en kies:

  • bestuurszaken
  • de taal van je diploma
  • de taal waarin je getest wil worden
  • artikel 9§2
  • duid aan of je bij de administratie, de politie of in de medische sector werkt
  • voldoende bij kennis

Schrijf je nu in

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.