Artikel 9 §2 elementaire kennis

Voor dit taalcertificaat moet je 3 modules afleggen (luisteren, lezen en spreken) en Selor nodigt je hiervoor 2 keer uit. 

Module

Sessies

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

30 min

Pc

B1: Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio-of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

 

 

5/10

 

Het online taaloefenpakket (Demotest B1 Lire FR) (Demotest B1 Lezen NL). Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Eerder gemakkelijk'.

Lezen

1

30 min

Pc

 

B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen

Spreken:  gesprek

2

12 min

Voor een jury

 

B1: Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

 

Tweetaligheidspremie

  • federale overheid:50 euro
  • werk je niet bij de federale overheid: bekijk met je personeelsdienst of er een premie verbonden is aan dit artikel. 

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie

  • Ik ben al ambtenaar of wil werken voor de overheid, andere overheid dan de federale overheid, ik heb een taalcertificaat nodig om benoemd te worden bij een lokale overheidsdienst in een gemeente met taalfaciliteiten, ik werk in Drogenbos, Kraainem, Linkebeek of Wemmel: Artikel 9§2 elementaire kennis OF ik werk in een andere gemeente met taalfaciliteiten dan Drogenbos, Kraainem, Linkebeek of Wemmel en Ik geef geen leiding aan andere ambtenaren: artikel 9§2 elementaire kennis

Inschrijven:

Ga naar Mijn taaltesten in Mijn Selor en kies:

  • bestuurszaken
  • de taal van je diploma
  • de taal waarin je getest wil worden
  • artikel 9§2
  • duid aan of je bij de administratie, de politie of in de medische sector werkt
  • elementair bij kennis

Schrijf je nu in

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.