Artikel 7 niveau 2+/B

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven)  en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit. 

Module

Sessies

Duur

Test

Moeilijkheidsgraad (ERK)        

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

30 min

Pc

C1: Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10

 

Het online taaloefenpakket. Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Moeilijk'.

Lezen

1

30 min

Pc

C1: Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

 

Spreken:  gesprek

2

12 min

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

B2: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven 

3

3 uur

Pc verbeterd door de jury

B2: Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

 

Tweetaligheidspremie

  • federale overheid: 110 euro per maand 
  • werk je niet bij de federale overheid: bekijk met je personeelsdienst of er een premie verbonden is aan dit artikel. 

Dit taalcertificaat kan vereist zijn in deze situatie

  • Ik ben al ambtenaar of wil werken bij de overheid, andere overheid dan de federale overheid, ik wil aangenomen worden in een andere landstaal dan de taal van mijn diploma, graduaat, bachelor, artikel 7, niveau 2+/B.

Inschrijven

Ga naar Mijn taaltesten in Mijn Selor en kies:

  • bestuurszaken
  • de taal van je diploma
  • de taal waarin je getest wil worden
  • artikel 7
  • 2+/B bij opleidingsniveau

Schrijf je nu in

Wettelijke basis

18 JULI 1966 - Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. 

8 MAART 2001 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.