Artikel 5 Magistraat

Kandidaten

 • open voor elke burger
 • testtaal: Frans, Nederlands of Duits
 • (Kandidaat-) magistraten: functie vereist bij wet bepaalde graad van tweetaligheid
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een taalpremie voor magistraten bij FOD Justitie
 • bij twijfel: contacteer je eigen personeelsdienst.

Verloop

FOD BOSA nodigt je twee keer uit:   

1. Pc-test (3 uur):

2. Spreekvaardigheid – taaltest voor een jury van vakexperten (10 minuten):

Belangrijke info bij het verloop:

 • hoe snel de resultaten van de schrijfvaardigheidstest bekend worden gemaakt, hangt af van de hoeveelheid testen die de jury moet verwerken. FOD BOSA streeft ernaar om binnen de zes weken na het afleggen van dit gedeelte, de resultaten bekend te maken. Dit gebeurt in elk geval tijdig voor het mondeling gedeelte
 • er worden geen vrijstellingen verleend tussen onderdelen en/of zittingen. Je kan slechts slagen voor het artikel indien je in één zittijd alle onderdelen succesvol afrondt
 • na de laatste sessie worden alle resultaten opgestuurd naar onze directeur-generaal die het proces-verbaal zal nakijken en ondertekenen. Pas hierna zal het certificaat beschikbaar zijn in je online dossier.  

Frequentie & datum

 • Tweemaal per jaar: in het voorjaar en in het najaar
 • beperkt aantal plaatsen
 • datums eerste sessie van elke zitting worden elk voorgaand jaar in december vastgelegd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 • datums mondelinge testen worden achteraf gecommuniceerd aan de kandidaten
 • unieke datums: geen afwijking mogelijk
 • voor 2023 werden voor de eerste sessie van elke zitting volgende datums bepaald:

 

 Eerste zitting
 Eerste sessie

 Tweede zitting
 Eerste sessie

Uiterste inschrijfdatum

 08/03/2023

 28/09/2023

Datum zitting

 15/03/2023

 05/10/2023

Inschrijven

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je online dossier en kies:

 1. gerechtszaken/magistraten
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden
 4. 'artikel 5'.

Opgelet! Een inschrijving in een procedure is pas definitief eenmaal je een datum hebt gekozen waarop je de eerste test zal afleggen.   

Wettelijke basis

15 JUNI 1935 - Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

19 DECEMBER 2002 - Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures