Artikel 5 Gerechtspersoneel

Voor dit taalcertificaat moet je 4 modules afleggen (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en Selor nodigt je hiervoor 3 keer uit. 

Module

Sessie

Duur

 

Moeilijkheidsgraad (ERK)

Geslaagd

Voorbereiding

Luisteren

1

1 uur

Pc

B2: Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

7/10

 

Het online taaloefenpakket (Demotest B1 Lire FR) (Demotest B1 Lezen NL). Op je taaltest krijg je vragen van het niveau 'Eerder moeilijk'.

Lezen

1

1 uur

Pc

B2: Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Spreken:  gesprek

2

 12 min (presentatie en gesprek)

Voor een jury

B2: Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

 

Spreken: presentatie

2

 

 

B2: Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven 

3

 3 uur

Pc verbeterd door de jury

B1: Ik kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Voorbeeld van een opdracht (pdf NL) (pdf FR) (pdf D)

Voorbeeld van evaluatierooster en feedback (pdf NL) (pdf FR)

Hoe inschrijven

Ga naar 'Mijn taaltesten' in je account en kies:

  • inschrijven;
  • gerechtzaken/gerechtspersoneel;
  • de taal van je diploma;
  • de taal waarin je getest wil worden;
  • 'artikel 5'

Schrijf je nu in

 

Wettelijke basis

15 JUNI 1935 - Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

13 MAART 2007 - Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures