De verschillende taaltesten

Hieronder vind je het overzicht van alle taaltesten. Je ziet hoeveel modules ze bevatten en hun respectievelijke moeilijkheidsgraad volgens het Europees Referentiekader *. We geven ook mee hoeveel je moet behalen per module om te slagen en het bedrag van de maandelijkse federale tweetaligheidspremie. Voor niet federale premies, verwijzen we je door naar de werkgever in kwestie. In de laatste kolom zie je in welke situatie deze test kan vereist worden. Als je twijfels hebt over welke taaltest je best aflegt, probeer eens onze vragenlijst. Voor meer informatie over een bepaalde taaltest, klik je door naar de detailpagina van de taaltest.

Bestuurszaken

Artikel

Luisteren

Lezen

Spreken (gesprek)

Spreken (presen-tatie)

Schrijven

Slagen

Federale  premie (euro/ maand)

Kan vereist zijn voor

 

 

Artikel 7  niveau 4

B1

-

-

 

 

 

 

 

 

7/10

 

-

Overheid: solliciteren in een andere taal dan de taal van je diploma (4 en 3/D: lager secundair of geen diploma, 2/C: hoger secundair, 2+/B: bachelor, 1/A: master)

Artikel niveau 7  3/D

B1

-

75

Artikel 7  niveau 2/C

B2

B1

80

Artikel 7 niveau   2+/B

C1

B2

110

Artikel 7  niveau 1/A

C1

110

Artikel 8

B1

-

-

-

 

5/10

20

Niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst

Artikel 9, §2 elementaire kennis

B1

-

-

50

Niet-federale overheid: benoeming > lokale overheidsdienst  gemeente taalfaciliteiten (afh van gemeente en leidinggeven)

Artikel 9, §2 voldoende kennis

C1

B2

B2

6/10

110

Niet-federale overheid: benoeming > lokale overheidsdienst  gemeente taalfaciliteiten (afh van gemeente en leidinggeven)

Artikel 10

B1

-

B1

-

-

5/10

40

Federale overheid: benoeming uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad en regelmatig contact met arbeiders OF  niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst contact met publiek

Artikel 11

-

C1

-

-

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

6/10

 

60

Niet-federale overheid: benoeming > Brusselse lokale overheidsdienst

Artikel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Federale overheid: benoeming > opgenomen worden in tweetalig kader of als tweetalig adjunct

Artikel 13

Federale overheid: benoeming > aan het hoofd van een uitvoeringsdienst buiten Brussel-Hoofdstad

Artikel 14, eerste lid

 

5/10

90

Federale overheid: benoeming > werken in het buitenland voor  FOD Buitenlandse zaken > leidinggeven

Artikel 14, tweede lid

B1

-

-

50

Federale overheid: benoeming > werken in het buitenland voor  FOD Buitenlandse zaken > geenleidinggeven

Artikel 9, §1 elementaire kennis

Door een beslissing van de Raad van State van 24 januari 2012 werd het artikel 9§1 geannuleerd. Deze testen (zowel elementaire kennis als voldoende kennis) worden dus niet meer georganiseerd. De inschrijvingen voor deze taaltesten zijn opgeschort. 
De certificaten voor de taaltesten 9§1 blijven geldig en de taalpremies worden verder uitbetaald. 

40

 

Artikel 9, §1 voldoende  kennis

60

 

Artikel 10bis (evaluatietaak)

- C1 Specifiek mondeling B2 - 6/10   Federale overheid: ambtenaren van een andere taalrol kunnen evalueren als verantwoordelijke van een team in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten)

Artikel 11bis (eenheid van de rechtspraak)

- - Specifiek mondeling syllabus (kennis) - 7/10   Federale overheid: verzekeren van de eenheid in de rechtspraak in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten)

 

 * Het ERK deelt taalniveaus in 6 categorieën in: van A1 (makkelijkste niveau), A2, B1, B2 naar C1 en C2 (moeilijkste niveau). De taaltesten van Selor meten B1 (makkelijker), B2 en C1 (moeilijker). Selor heeft geen testen op A1, A2 en C2 niveau.

 

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

 Bron : Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde; Raad van Europa (Vertaling van de Nederlandse Taalunie)

 

 

Er zijn enkele taaltesten die voorbehouden zijn voor magistraten en medewerkers van rechtbanken, hoven of parketten. Dit zijn de testen gerechtszaken.  Je kan hier verschillende testen voor afleggen in welbepaalde periodes.  

 

Gerechtszaken

Artikel 4 gerechtspersoneel

Artikel 5 Magistraat

Artikel 6 Magistraat

 

Artikel 5 gerechtspersoneel

Artikel 6 gerechtspersoneel