Technische competenties

Een technische competentie is specifieke theoretische en/of praktische kennis die nodig is om een job goed uit te oefenen.

Competenties eigen aan een beroep

  • theorie (sociale wetgeving, ...), reglementering
  • praktijk (kunnen varen met een schip, elektriciteit kunnen leggen,...), methodologie, ...

Ondersteunende competenties

  • bureauticatoepassingen (Word, Excel, ...)
  • bepaalde software die eigen is aan een job (specifieke IT toepassingen, of een bepaald boekhoudkundig programma, ...)
  • materiaal
  • talen
  • schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken.