Omgaan met taken

  • Taken uitvoeren: gebruiken van de beschikbare hulpmiddelen en zelfstandig, correct en systematisch eenvoudige of repetitieve taken uitvoeren
  • Werk structureren: structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uitvoeren
  • Problemen oplossen: omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing
  • Beslissen: nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren
  • Organiseren: proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd
  • Beheren van de dienst: beheren en opvolgen van tijd, kosten, activiteiten en middelen
  • Beheren van de organisatie: opzetten van structuren en processen, beheren van budgetten en invoeren van verandering voor de organisatie in haar geheel
  • Besturen van de organisatie: opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en -structuur en herkennen van en inspelen op kansen en middelen om resultaten te verbeteren.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures