Omgaan met medewerkers

  • Kennis en informatie delen: tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten en werkwijzen
  • Ondersteunen: anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren
  • Medewerkers aansturen: geven van duidelijke instructies, opvolgen en bijsturen van resultaten van medewerkers en ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt
  • Medewerkers motiveren: erkennen van kwaliteiten van medewerkers, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen
  • Medewerkers ontwikkelen: begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)
  • Bouwen van teams: samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten aanpakken en teamleden betrekken
  • Teams aansturen: aansturen van (multidisciplinaire) teams in de richting van de organisatiedoelstellingen door deze te coördineren en door de competenties van mensen correct in te schatten en in te zetten
  • Inspireren: inspireren van medewerkers door als rolmodel de visie en de waarden van de organisatie uit te dragen.