Omgaan met informatie

  • Informatie begrijpen: begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis
  • Informatie behandelen: zoeken, verwerken en correct weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn
  • Informatie analyseren: gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie
  • Informatie integreren: leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies
  • Vernieuwen: vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
  • Conceptualiseren: op een abstracte en globale manier kunnen denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen
  • Inzicht in de organisatie: kijken over afdelingen/directies heen, ontwikkelingen in de omgeving kennen en bepalen van organisatieparameters
  • Visie ontwikkelen: ontwikkelen van een globale visie, missie en strategie voor de organisatie in haar geheel.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures