Omgaan met informatie

  • Informatie begrijpen: begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis
  • Informatie behandelen: zoeken, verwerken en correct weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn
  • Informatie analyseren: gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie
  • Informatie integreren: leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies
  • Vernieuwen: vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
  • Conceptualiseren: op een abstracte en globale manier kunnen denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen
  • Inzicht in de organisatie: kijken over afdelingen/directies heen, ontwikkelingen in de omgeving kennen en bepalen van organisatieparameters
  • Visie ontwikkelen: ontwikkelen van een globale visie, missie en strategie voor de organisatie in haar geheel.