POD Maatschappelijke Integratie

De Europese Pijler van Sociale Rechten vormt sinds 2017 het kompas naar een sterk sociaal Europa, dat rechtvaardig is, niemand langs de zijlijn laat staan en volop kansen biedt. Het actieplan hiervoor moet er ondermeer toe leiden dat in 2030 er een vermindering is van minstens 15 miljoen mensen die de kans lopen op armoede en sociale uitsluiting.

Voor het Belgische EU-voorzitterschap zal de POD Maatschappelijke Integratie de realisaties van onze bevoegdheden binnen dit actieplan analyseren en zo de basis leggen voor het programma van de nieuwe Europese Commissie. Concreet gaat het om

  • Het Europese Platform tegen Dakloosheid voor de huisvesting en ondersteuning van daklozen (principe 19)
  • De tussentijdse opvolging van de uitvoering van de Kindgarantie m.b.t. kinderopvang en hulp aan kinderen (principe 11)
  • De tussentijdse opvolging van de uitvoering van de Raadsaanbeveling over het minimuminkomen (principe 14).

We zullen onze nieuwe medewerkers inschakelen voor de beleidsvoorbereiding en de organisatie van evenementen en communicatiecampagnes en dit in een multidisciplinair team met ondersteuning van en in samenwerking met ervaren en gedreven medewerkers.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures