Aanwervingen cipiers op een lager ritme

De vacature voor penitentiair bewakingsassistenten (PBA) - vaak cipiers genoemd - staat permanent op de website van Selor. Maar in de komende maanden worden er minder vaak selectietesten voor de kandidaten gepland.

In ruim 1 jaar tijd kwamen er 3 nieuwe gevangenissen bij: in Marche-en-Femme, Beveren en Leuze. Dat ging gepaard met veel aanwervingen voor nieuwe cipiers. Maar nu deze gevangenissen operationeel zijn, is de vraag naar nieuwe cipiers wat teruggelopen.

Toch betekent dit niet dat er geen nieuwe aanwervingen meer gebeuren. Selor blijft rekruteren om een wervingsreserve te hebben. Wie slaagt komt op een wachtlijst terecht, en kandidaten op deze lijst worden eventueel gecontacteerd om toekomstige personeelsnoden binnen het gevangeniswezen in te vullen. Maar weet dus dat enkel noodzakelijke aanwervingen nog zullen gebeuren.

Maar omdat de vraag beperkter is, organiseert Selor minder selectietesten voor cipiers. Een gevolg is dat kandidaten die hebben gesolliciteerd via de website van Selor, nu wat langer moeten wachten voor ze worden uitgenodigd voor selectietesten. Ook wie slaagde voor deze testen, moet soms wat geduld hebben vóór de FOD Justitie een jobvoorstel doet.