De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wij zoeken een documentalist en communicator voor het Kenniscentrum. Deze afdeling maakt deel uit van One Facility Management (1FM), de overkoepelende facilitaire dienst van de 3 organisaties in hetzelfde gebouw (FAGG, FOD Volksgezondheid, RIZIV).

 

Als medewerker zijn jouw belangrijkste activiteiten:

 

  • Opvolging van vragen tot raadpleging verzekeren en vragen van medewerkers beantwoorden
  • Communicatieprojecten opvolgen, communicatieacties voorbereiden en informatie leveren voor de communicatie over One Facility Management
  • Medewerkers opleiden en informeren over de archiveringsprocedures na een aanpassingsperiode
  • Beheren, classificeren en toezicht houden op de goede bewaring van de archieven
  • De hiërarchie en de interne klanten over de processen adviseren
  • Deelnemen aan projecten i.v.m. archiefbeheer en communicatie over archieven

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Het Kenniscentrum maakt deel uit van One Facility Management (1FM), de overkoepelende facilitaire dienst van de 3 organisaties in hetzelfde gebouw (FAGG, FOD Volksgezondheid, RIZIV).


Vacatures

  • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - galileelaan 5/03

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Competenties

  • Je verzekert de opvolging van vragen tot raadpleging van archieven.
  • Je communiceert mondeling of schriftelijk over de archieven (jaarverslag, raadgevingen aan lezers, vragen om info beantwoorden, …).
  • Je bent gemotiveerd om samen te werken in teamverband.
  • Je neemt deel aan de projecten i.v.m. de bewaring en toegankelijkheid van de archieven (gedrukt en elektronisch).
  • Je werkt actief samen met de bibliotheekverantwoordelijke en je voert taken uit voor de bibliotheek.
  • Je werkt mee aan de realisatie van het persoverzicht.
  • Je neemt deel aan de permanenties om vragen van lezers te beantwoorden.
  • Je zorgt voor de verwerving en overdracht van kennis over archiefbeheer, bijvoorbeeld door opleidingen te geven.
  • Je verzekert een correcte opvolging van de vragen en klachten van klanten met bijzondere aandacht voor de tevredenheid van de klanten en de optimalisatie van de processen.
  • Je werkt mee aan de taken die specifiek verbonden zijn aan de processen van het FAGG (archieven en bibliotheek).
  • Je verzekert de opvolging van de kennis van medewerkers die met pensioen gaan.

 

Troeven

  • Je hebt kennis over communicatie.
  • Je neemt graag operationele taken op.
  • Je houdt van samenwerking in teamverband en ondersteuning van het werk van medewerkers.
  • Je hebt kennis van de andere landstaal.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
  • Hoger secundair
  • Lager secundair of geen diploma

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Contract: Tijdelijke tewerkstelling

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van cv's: op vaardigheden en motivatie 

Geef een goede onderbouwing van uw sollicitatie op basis van de functieomschrijving en benadruk, indien van toepassing, uw overdraagbare vaardigheden.

2. Interview (max. 1 uur):

bespreking van je profiel, je vaardigheden, je motivatie, je ervaring en je interesse in de missie.

Gezien het soms grote aantal sollicitaties, informeren wij u dat wij niet ingaan op sollicitaties van mensen die geen deel uitmaken van een publieke organisatie.

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je ten laatste op 16/02/2023 een motivatiebrief en een recent cv naar het volgende e-mailadres: 

talentexchange@fagg-afmps.be met vermelding van de referentie van de vacature.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Marie Lejeune - Diensthoofd Ondersteunende diensten van de afdeling 1FM
P: 00 32 2 739 70 90
E: marie.lejeune@riziv-inami.fgov.be

Faites connaissance avec vos futurs collègues

Travailler pour .be ?

Trouvez l'emploi qui vous convient et rejoignez-nous !

Découvrez toutes les offres d'emploi disponibles